torsjö live vers2

Hemtjänsten nekades smittspårning

Hemtjänsten nekades smittspårning

Region Skåne säger åter nej till smittspårning och hävdar att om skyddsutrustning, som nu kallas source control, används rätt är provtagning av personal utan symptom inte nödvändigt. De munskydd som används i hemtjänsten är dock av enklare slag. förutom vid bekräftad eller misstänkt smitta. Foto: Niklas Laurin/Region Skåne

Region Skåne sa nej till smittspårning i Tyringe hemtjänst, trots pågående smittspridning bland både personal och vårdtagare. Det blev följden av de nya rutinerna som säger att enbart personer med symptom ska provtas inom hemtjänst och hemsjukvård i Skåne. Därmed går det inte att hitta smittade utan symptom.

Enligt Region Skånes smittskyddsläkare ska smittspårning ändå kunna ske vid behov, efter bedömning. Men Birgitta Ljungbeck, medicinskt ansvarig sjuksköterska i hässleholms kommun, fick inget gehör när hon föreslog Tyringe.

Som Frilagt tidigare berättat innebar de nya rutinerna, som kom på trettonafton, att pågående smittspårning i hemtjänsten i Tyringe avbröts. Nivån på personalens skyddsutrustning höjdes så att munskydd och visir ska användas vid allt arbete i vårdtagarnas bostäder, inte enbart så kallat patientnära arbete. Samtidigt begränsades alltså testningen till vårdtagare och personal med symtom. Men Region Skåne ville inte medge att förändringen i praktiken innebar stopp för smittspårning utan kallade den istället ett förtydligande av rutinerna.

Birgitta Ljungbeck var och är kritisk eftersom det nu är svårare att hitta smittade utan symptom. Hon hoppades att det skulle bli en diskussion och tänkte att Region Skåne kanske skulle backa. Men så har det inte blivit.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Vi testar inte. Vi har inte kommit längre i frågan, säger Birgitta Ljungbeck.

Birgitta Ljungbeck, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hässleholms kommun

Istället kom på måndagen nya direktiv från regionen om att hushållskontakter till bekräftat smittade inte längre ska testas om de inte själva har symptom – förutom om de arbetar i sjukvård och omsorg. I måndags kom besked att personal med smittade hushållskontakter ska pcr-testa sig via det överbelastade 1177. På onsdagen uppdaterades riktlinjerna på nytt och berörda hänvisas nu till personalprovtagningen på sjukhusen där det går snabbare att få tid och personal med symptom också testas.

Smittspridningen inom Hässleholms kommuns omsorg fortsätter. På onsdagen var ett 50-tal i personalen och drygt 20 vårdtagare bekräftat smittade. Värst drabbad är hemtjänsten med nio positiva vårdtagare.

– Det är rätt mycket smittspridning och hela tiden personal som är positiv. Det är jättesvårt eftersom vi inte smittspårar. Vi vet inte var de blivit smittade, säger Birgitta Ljungbeck.

Även LSS-boendena har drabbats med totalt sju smittade vårdtagare. På ett mindre boende är alla smittade.

Birgitta Ljungbeck tycker att det har blivit lite stökigt med de nya rutinerna.

– Vi fick ett nytt mejl om att vi ändå ska kartlägga och informera de som kan ha blivit smittade. Vi ska göra hela arbetet utom att smittspåra, säger hon.

Hon tog upp en dialog med Region Skånes vårdhygienenhet för att få testa misstänkt smittade utan symptom i Tyringe hemtjänst.

– Det var det största utbrottet i hemtjänsten med både positiva patienter och ett antal personal, men de tyckte inte det, berättar hon.

På äldreboendena sker däremot smittspårning för fullt på tre boenden, däribland Hemgården i Tyringe där flera avdelningar har någon smittad.

Frilagt bad på måndagen att få en kommentar från Region Skånes smittskyddsläkare om de nya rutinerna för hemtjänsten fortfarande gäller och om hemtjänstpersonal utan symptom ska testa sig som hushållskontakt. I ett svar på tisdagen fick vi det uppdaterade dokumentet som ska förtydliga det så kallade förtydligandet i trettonhelgen. Där talas om “source control”, det vill säga skyddsutrustning, som ska reducera risken för smittöverföring så mycket att provtagning inte behövs: “Om aktuella riktlinjer för source control har följts är provtagning av asymtomatisk personal inte nödvändig”.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se