torsjö live vers2

Ta vara på de äldre

Ta vara på de äldre

INSÄNDARE. Sverige har och kommer att få en större brist på arbetsmarknaden när det gäller många yrkesgrupper.

Ett sätt att lösa detta problem är att underlätta för äldre att stanna kvar i arbetslivet även efter pensioneringen. Det behöver inte vara på heltid utan olika flexibla lösningar bör erbjudas.

Andelen pensionärer av den samlade befolkningen blir allt högre år från år. Bland dessa pensionärer finns en samlad yrkeskompetens och livserfarenhet som skulle kunna tas till vara bättre än vad som nu sker.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Flera skulle kunna tänka sig att arbeta efter pensioneringen om detta blir möjligt och tillräckligt attraktivt.

Därför behövs en översyn av skatteregler och arbetsrätt för att arbetsgivare skall finna det meningsfullt att anställa äldre och för att pensionärer skall finna det rimligt att fortsätta sin yrkesutövning.

Andelen pensionärer av befolkningen är snart en fjärdedel och många av dem har fortfarande kvar av psykisk- och fysisk vitalitet som skulle behövas på den svenska arbetsmarknaden.

Lars-Ivar Ericson C, Tyringe

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se