torsjö live

Interna stölder är oacceptabla

Interna stölder är oacceptabla

INSÄNDARE. Tidigare i NSK har det skrivits om en kvinna inom LSS som sålde sin lägenhet och fick över 1 miljon men som avled med 0 kronor på banken. Polisanmälan gjordes av brorsönerna då pengar hade försvunnit under en kort tid.

Vi i Sverigedemokraterna ser allvarligt på brister inom ”Hantering av kontanter” i den interna kontrollen.

Det är beklämmande att informationen från chef till personal fortfarande inte går fram. Att våra boende ska behöva riskera att bli av med sina pengar för att enstaka i personalen inte vet vilka regler som gäller för exempelvis gåvor.

Idag är kontrollfrekvensen 2 gånger/är. Vi menar att en utökad kontroll till 4 gånger/år gynnar både våra omsorgstagare och personal.

Det finns även ett problem gällande språkförståelse mellan personal och boende som kan ge problem inte bara vad gäller ekonomihantering utan även vid medicinering.

Vi Sverigedemokrater ser att en utökad kontroll och en ökad information gällande regler, inte bara vid nyanställningar utan även löpande, skulle öka tryggheten för våra omsorgstagare och personalen.

Detta måste förändras så att vi inte får fler boende som blir av med pengar!

Vi har så otroligt bra medarbetare inom omsorgen som aldrig någonsin skulle få för sig att ta pengar från våra boende, dessa är lika upprörda som vi över dessa händelser och tillsammans är vi lika måna om att få till rutiner som inte brister.

Slutligen kommer vi i Sverigedemokraterna aldrig någonsin backa från att få fram sanningen vid så här allvarliga händelser, där våra mest utsatta medmänniskor i omsorgen blir utsatta för brott som detta.

Susanne Lottsfeldt vice ordf. i omsorgsnämnden (SD)

Torgny Holmberg (SD)

Mats Ekvall (SD)

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se