Gruppen-3a-328x120

32 skolklasser på distans från imorgon

32 skolklasser på distans från imorgon

Det blir distansundervisning på heltid för 32 klasser från årskurs ett och upp till gymnasiet resten av veckan.

Många elever är nu hemma från skolan för att de är sjuka eller i karantän på grund av covid-19 och värre kan det bli de närmaste veckorna. Därför har Hässleholms kommun beslutat att klasser där mer än 40 procent av eleverna är frånvarande ska få undervisning på distans. Från och med imorgon, tisdag, och fem dagar framåt gäller det 32 klasser.

Enligt Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer ska skolorna inte längre ha distansundervisning för att stoppa smittspridning. Covidsmittan är för omfattande för att det ska vara lönt. Istället kan distansundervisning användas om det blir svårt att bedriva undervisningen som vanligt på grund av hög frånvaro bland elever och lärare. Även Skolverket har gett rekommendationer och påpekar bland annat att det under sådana omständigheter är bättre att ha distansundervisning för alla elever än att försöka göra både och.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Barn- och utbildningsnämnden i Hässleholms kommun har utifrån de nya rekommendationerna beslutat om en rutin för att hantera situationen. När frånvaron i en klass överstiger 40 procent tar rektorn kontakt med förvaltningen för samråd om eventuellt beslut om distansundervisning. När information om detta skickades ut till vårdnadshavare på fredagen hade cirka 40 klasser undervisats på distans om regeln hade tillämpats.

– Det är som tuffast för vår verksamhet just nu, säger barn- och utbildningschefen Niklas Persson.

Niklas Persson, barn- och utbildningschef i Hässleholms kommun.

Han konstaterar att många är hemma med lindriga symptom, för att någon annan i familjen är smittad eller i väntan på provsvar efter ett positivt snabbtest. Beslut om distansundervisning ska inte bara tas strikt utifrån 40 procents frånvaro. Hänsyn ska också tas till elevernas ålder, mognad, olika förutsättningar och behov.

– Vi måste ha något riktmärke, säger Niklas Persson.

På måndagen beslöt barn- och utbildningsnämnden vilka klasser som skulle skickas hem. På vissa skolor blir det kraftigt manfall, i något fall kring 55 procents frånvaro.

– Det är jättehögt, säger Niklas Persson.

I Bjärnum ska hela högstadiet med åtta klasser ha distansundervisning, på Hässleholms tekniska skola elva gymnasieklasser.

Därutöver gäller beslutet två högstadieklasser på Hässleholms Montessoriskola, två mellanstadieklasser på Tormestorps skola, en mellanstadieklass på Röinge skola, en mellanstadieklass på Mala skola, två mellanstadieklasser på Grönängsskolan, tre mellanstadieklasser och en lågstadieklass på Läredaskolan och två klasser på Röke skolas låg- och mellanstadium.

Elva klasser på HTS skickas hem för distansundervisning. Foto: Berit Önell

Den ena klassen i Röke är en ett-tvåa och därmed yngst av de berörda.

– Högstadie- och gymnasieelever har god vana vid detta med distans nu, men ju yngre barnen är desto svårare blir det, säger Niklas Persson.

Från och med årskurs fyra har alla elever en bärbar dator, vilket underlättar betydligt. För de yngre måste distansundervisningen lösas på annat sätt.

– Det behövs annat material och en annan kontakt med vårdnadshavarna. Men det har varit diskussion även om distansundervisning i förskoleklasser, säger Niklas Persson.

Även förstaklassarna på Röke skola ska ha skola på distans från och med imorgon, något som är svårare för yngre barn.

Han konstaterar att väldigt mycket undervisningstid går bort när så här många elever är frånvarande.

– Det innebär stress för både lärare och elever. Beslutet är också fattat för att ge så många elever som möjligt undervisning, säger han.

Han instämmer i Skolverkets bedömning att distansundervisning för alla elever minskar stressen för lärarna jämfört med att försöka ha skola på plats för några elever samtidigt som många behöver stöd i att studeras hemma.

Fem dagars distansundervisning blir nu fyra, till och med fredag. Målet är att alla klasserna ska vara tillbaka i skolan igen på måndag.

– Förhoppningsvis följer alla rekommendationerna och frånvarobilden rättas upp under veckan, säger Niklas Persson.

Han förklarar att denna vecka blir ett test. Sedan får en ny bedömning göras och eventuella nya beslut fattas.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se