torsjö live vers2

Skällsord den lägsta formen av argument

Skällsord den lägsta formen av argument

INSÄNDARE. För en tid sedan beklagade Ronny Larsson i Kvistalånga sig över att jag och andra beskyller honom för att vara konspirationsteoretiker. Anledningen till att jag anser detta framgår tydligt i Ronnys senaste inlägg ”Avsaknaden av rättfärdighet”, som uppvisar allt som kännetecknar en konspirationsteoretiker. I sitt inlägg uttrycker han värdeladdade invektiv blandade med personliga tyckanden och påståenden. Inte i något fall specificerar han de politiska beslut han åberopar eller ett sakligt argument för sina åsikter. Ronny Larsson väver ihop indicier, insinuationer och personliga värderingar till en sammantagen bild, som överensstämmer med hans personliga paradigm.

I Ronny Larssons värld är Miljöpartiet roten till allt ont, därför anser han sig vara berättigad att upprepa invektiv och förolämpande beskrivningar av partiet och dess företrädare. Skällsord är den lägsta formen av argument i en debatt. Tyvärr är inte Ronny Larsson ensam, enligt BRÅ:s studie ”Politikernas Trygghetsundersökning 2021” är folkvalda miljöpartister i majoritet av politiker som utsatts för hot eller trakasserier i sin egenskap av politiker.

Ronny Larsson avslutar sitt inlägg med att hysa farhågor för vår ” vacklande demokrati”, återigen utan att framföra några sakargument varför den skulle vara vacklande. Om herr Larson värnar om demokrati, borde han uppfylla de grundläggande demokratiska värdena. Två av dessa grundläggande värden är en öppen debatt baserat på Fakta och Respekt. Tyvärr saknas både fakta och respekt i flera av Larssons inlägg. Vi kan aldrig ta demokratin som självklar. Det största hotet att demokratin undermineras är när nationalistiska högerkonservativa politiker kommer till makten. Vi har färska exempel från USA, Brasilien, Polen och Ungern vad som händer med demokratiska institutioner efter att sådana politiker fått regeringsmakt. Samtliga dessa länder har sjunkit på demokrati index enligt V-Dem Institute, https://www.v-dem.net/democracy_reports.html.

Stanley Hallström, Partipolitiskt Oberoende

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se