torsjö live vers2

Våga stå upp för allas lika värde

Våga stå upp för allas lika värde

INSÄNDARE. Allas lika värde, rätten att älska den man vill och rätten att inte bli diskriminerad på grund av sin sexuella läggning borde vara självklart. Likväl motarbetas dessa rättigheter idag runt om i världen av konservativa krafter. Det är därför enormt viktigt att vi i Sverige står upp för de utsatta och visar vad vår demokrati står för.

Det krävs att vi tar tydligt avstånd från alla typer av kränkningar av dessa rättigheter och aktivt visar respekt för alla människors lika värde. Detta kan vi göra till exempel genom att använda symboler som regnbågsflaggan. Om vi är otydliga i detta ställningstagande så ger vi utrymme till de krafter som ifrågasätter rättigheterna.

Därför skrev jag, tillsammans med Arberesha Sabani (MP), en motion till kommunfullmäktige. Vi föreslog att Hässleholms kommun ska ta tydlig ställning för allas lika värde genom att använda sig av regnbågens färger i den offentliga miljön. Motionens viktiga budskap togs inte på allvar och motionen blev styvmoderlig behandlat.

I kultur- och fritidsnämndens svar nämns inget om innebörden av regnbågsflaggan som symbol trots att det är deras uppgift att ha kunskap om kulturfrågor, kulturella uttryck och dess innebörd. Nämnden uttalar sig istället om stadsgestaltningen, något som är miljö- och stadsbyggnadsnämndens huvudkompetens, men motionen remitterades inte dit.

Motionen kräver att berörd nämnd tar fram ett förslag om hur regnbågsfärger kan gestaltas i den offentliga miljön. Tekniska nämnden gjorde en kostnadsberäkning för att måla om ett stort antal bänkar i kommunen och kom fram till att detta kommer bli för dyrt. Varför har nämnden endast fokuserat på bänkar som föremål, varför så många bänkar och varför ommålning? Varför inte köpa redan målade bänkar vid nya inköp som ändå sker regelbundet? Varför inte titta på andra föremål, till exempel en flagga, istället för att bara fokusera på bänkar? Detta ser ut som ett avsiktligt val från utredningens sida som avslöjar en förutbestämd intention att avslå motionen.

I motionens beredning missas den viktigaste frågan som är samhällets behov att lyfta upp och uppmärksamma alla människors lika värde, rätten att älska den man vill och rätten att inte bli diskriminerad på grund av sin sexuella läggning.

Sverigedemokraterna Hanna Nilsson, Patrik Jönsson och Ulf Berggren plagierade vår motion. De kopierade ordagrant miljöpartiets bakgrundstext för att sedan fullständigt ändra motionens innebörd. Detta är ett bevis på hur viktig motionen om regnbågsfärger är.

Där vi skrev att ”många kommuner och städer i Sverige och i världen visar för allmänheten att man står för människornas lika värde genom att hissa regnbågsflaggan med jämna mellanrum eller genom att måla offentliga föremål med regnbågens färger”, skriver Sverigedemokraterna istället att ”länder som USA, Kosovo och Finland använder sin flagga som en symbol för den stolthet, respekt och ödmjukhet man känner inför sitt land och sitt lands historia och värderingen… att vi svenska medborgare måste uppmärksamma och hylla vårt svenska kulturarv och våra svenska värderingar. Detta kan vi göra genom att på väl valda tingest upprätta den svenska flaggans färger.”

Där vi skrev att kommunfullmäktige ska få information om lagar som skyddar alla människors lika värde; skriver sverigedemokraterna att nyanlända ska få denna information istället.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Där vi skrev om att ”ta fram ett förslag om offentliga föremål som kan målas med regnbågens färger”, skriver sverigedemokraterna att ”ett förslag om offentliga föremål som kan målas med svenska flaggans färger tas fram”.

Detta extremt konservativa parti lyckas ställa den svenska flaggan i konflikt med regnbågsflaggan, något som både är märkligt och skrämmande. Det är en nationalistisk syn på den svenska flaggan och ett konservativt sätt att titta på regnbågsflaggan. Det går inte att jämföra dessa två flaggor som har olika innebörd, ursprung och användning. Sverigedemokraterna vilseleder och lyckas med något förfärligt som är att flytta debatten dit den inte får finnas: där nationens flagga ställs i kontrast mot regnbågsflaggan. I demokratiska länder som Sverige är detta något främmande, något som inte får förekomma. Det är för oss ett bevis på sverigedemokraternas verkliga nationalistiska och extremt konservativa kärna.

I Sverige har vi fler än 15 flaggdagar. Flaggan är till minne av att Gustav Vasa valdes till Sveriges kung den 6 juni 1523, då Sverige åter blev ett fritt rike och bröt Kalmarunionen. Den är också till minne av 1809 års regeringsform som skrevs under den 6 juni 1809 (och som gällde fram till 1974). Det är en nationell symbol som ofta hissas på våren och påminner då om de idylliska somrarna i Sverige. Sverigedemokraterna använder den svenska flaggan som en symbol för invandrares utanförskap och för deras behov av assimilering. Det är dåligt och förfärligt av dem.

Vi politiker måste våga ta upp denna debatt, föra den fram och avslöja sverigedemokraternas främlingsfientlighet. Det är det enda sättet för Hässleholm att motverka rasism. Det är sorgligt att behandlingen av motionerna inte tar upp de här frågorna. Ännu mer sorgligt är att kommunfullmäktige, som sammanträder nästa måndag, inte heller våga ta ställning. Det finns förslag om att avslå båda motionerna och endast vänsterpartiet har uttalat stöd för miljöpartiets motion. Är kommunfullmäktige inte tydlig i sin ställning för alla människors lika värde, är risken stor att de motsatta konservativa krafterna vinner mark.

En svensk kommun som Hässleholm, i den skånska och nordiska kontexten, borde stå stadigt och stolt när den hissar regnbågsflaggan eller på annat sätt uppvisar regnbågsfärgerna i stadsmiljön. Att avslå miljöpartiets motion är ett bevis på att kommunen fortfarande har en lång väg att gå i denna fråga. Att avslå miljöpartiets motion likställer kommunen med andra bakåtsträvande krafter i länder där principen om allas lika värde inte erkänns och respekteras.

Mitt hopp är att vi politiker i kommunfullmäktige snart byts ut av en kommande generation med mindre konservativa idéer. En ny generationen som vill och vågar visa ett Hässleholm som står stadigt vid principen om allas lika värde. På senaste kommunfullmäktige i december fick vi en föreläsning om 100 års allmän och lika rösträtt och om kvinnor i Hässleholm som kämpade för detta. Men på kommande kommunfullmäktige blir det återigen restriktiva och konservativa krafter som förhindrar framsteg mot en mer modern och civiliserad kommun. I ljuset av föreläsningen om allmän och lika rösträtt frågar jag övriga ledamöter i kommunfullmäktige; var vill ni placera er och denna församling i historieböckerna?

Dolores Öhman (MP), gruppledare, Hässleholm

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se