Ingen smittspårning på äldreboenden i Skåne

Sedan i måndags provtas inte längre personal utan symptom för covid-19 på äldreboenden i Skåne. Detsamma gäller för vårdtagarna om smittan misstänks komma från personal som använt munskydd, vilket är regel. Det innebär i praktiken att smittspårningen har upphört bland de sköraste äldre, de som enligt Folkhhälsomyndigheten skulle prioriteras. Enligt Smittskydd Skånes information från i […]

Ett stort tack

INSÄNDARE. Jag tackar Ulf Nilsson, Stanley Hallström, Lars Nord och Dolores Öhman för deras inspirerande inlägg här på Frilagt den senaste tiden.Jag kommer, som en enkel medborgare, att göra vad jag kan för att socialkonservatismen ska få så stort inflytande som möjligt efter valet. Håkan Spångberg

Vi behöver inte fler hyresrätter

INSÄNDARE. Nu räcker det! Vi behöver inte fler hyresrätter i staden. Det vi behöver i Hässleholms kommun är fler bostadsrätter i markplan eller lägre flerfamiljshus! Detta behövs inte bara i Hässleholms stad utan i hela kommunen! Till detta så ska det även finnas tomtmark som den enskilde kan bygga sin egen villa på. Vi måste […]

Skällsord den lägsta formen av argument

INSÄNDARE. För en tid sedan beklagade Ronny Larsson i Kvistalånga sig över att jag och andra beskyller honom för att vara konspirationsteoretiker. Anledningen till att jag anser detta framgår tydligt i Ronnys senaste inlägg ”Avsaknaden av rättfärdighet”, som uppvisar allt som kännetecknar en konspirationsteoretiker. I sitt inlägg uttrycker han värdeladdade invektiv blandade med personliga tyckanden […]

Våga stå upp för allas lika värde

INSÄNDARE. Allas lika värde, rätten att älska den man vill och rätten att inte bli diskriminerad på grund av sin sexuella läggning borde vara självklart. Likväl motarbetas dessa rättigheter idag runt om i världen av konservativa krafter. Det är därför enormt viktigt att vi i Sverige står upp för de utsatta och visar vad vår […]

Hela Hässleholm måste leva

INSÄNDARE. Redan i vårt valprogram för mandatperioden 2018-2022 markerade vi socialdemokrater att alla fritidsgårdar skulle värnas samt att de skulle finnas i våra kransorter. Efter nedmonteringen av Kultur- och Fritidsförvaltningens verksamhet har vi aktivt fortsatt att arbeta för att fritidsgårdarna återinförs. När vi Socialdemokrater nu la förslaget att ytterligare medel skulle tillföras Kultur- och fritidsnämnden […]

Vem saknar rättfärdighet?

INSÄNDARE. När man läser insändaren som Ronny Larsson skriver angående Miljöpartiets avsaknad av rättfärdighet, kan man fundera över om han har rätt? Att enbart skylla på Miljöpartiet för de höga el- och drivmedelspriserna hör inte till rättfärdighet. Det är visserligen sant att man är för och har verkat för en avveckling. Det är inget konstigt […]

Jordbruket är en viktig del av totalförsvaret

INSÄNDARE. Vi har båda våra rötter på landet och har växt upp i lantbruksmiljö. Det är därför vi med stor oro konstaterar att den senaste tidens utveckling slår hårt mot svenskt jord- och skogsbruk. Den kraftiga prisökningen i produktionsledet är historiskt snabb och avviker dramatiskt från naturliga prisfluktuationer. Ett exempel på detta är dieselpriset där […]

Det är marknaden som styr elpriserna

INSÄNDARE. Ernst Herslow (FV)  lider av två villfarelser. Ja tre egentligen men den tredje är densamma som alltid. Hans totala brist på faktasökning och totala fokus på SwebbTV och andra portaler som ljuger och spottar ur sig faktaresistenta åsikter, allt i klimatförnekar-religionens namn som Ernst har konverterat till. Han anser att vi dels kan starta […]