Gruppen-3a-328x120

Ingen smittspårning på äldreboenden i Skåne

Ingen smittspårning på äldreboenden i Skåne

Korttidsboendet Lyckåsa har i dagsläget sex smittade vårdtagare. Men smittspårning genomförs inte på grund av bristande testkapacitet. Foto: Berit Önell

Sedan i måndags provtas inte längre personal utan symptom för covid-19 på äldreboenden i Skåne. Detsamma gäller för vårdtagarna om smittan misstänks komma från personal som använt munskydd, vilket är regel. Det innebär i praktiken att smittspårningen har upphört bland de sköraste äldre, de som enligt Folkhhälsomyndigheten skulle prioriteras.

Enligt Smittskydd Skånes information från i måndags beror åtgärden på bristande testkapacitet. Den skulle gälla tillfälligt till och med torsdag, men har förlängts till och med måndag då nya besked utlovas.

Smittspridningen fortsätter inom omsorgen i Hässleholms kommun. Omfattningen är dock oklar. Antalet bekräftade fall bland vårdtagare inom hela omsorgen var på fredagen 32, bland personal cirka 60 personer. Därutöver lär det finnas symptomfria smittade som hade kunnat upptäckas vid smittspårning. Hur många är okänt.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Vi vet inte i dagsläget, säger Birgitta Ljungbeck, medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen.

– Det är svårt nu eftersom man stoppat många av smittspårningarna, säger hon.

Birgitta Ljungbeck, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hässleholms kommun

Hon beskriver den gångna veckan som stökig med svårtolkade direktiv.

– På måndagen fick vi först besked om att vi inte skulle provta symptomfri personal på särskilda boenden. Sedan efter ett par timmar fick vi veta att inte heller symptomfria patienter skulle provtas, berättar hon.

Rutinen skulle gälla till och med torsdagen. Men ny information kom inte förrän på fredagen då Smittskydd Skåne skickade ut en ny rekommendation som alltså gäller till och med måndag, den 31 januari. Texten har ungefär samma lydelse, godkänd av smittskyddsläkaren, med tillägget att kommunerna vid misstanke om smittspridning eller utbrott på en enhet uppmanas kontakta Vårdhygien “avseende provtagning”.

Formuleringen antyder att smittspårning värd namnet skulle kunna göras i vissa fall. Så lät det också när Frilagt ställde frågor till smittskyddsläkaren efter att smittspårningen i hemtjänsten stoppats den 5 januari. Stoppet kallades förtydligande och skulle inte uppfattas som totalt eftersom det fanns möjlighet att smittspåra i vissa fall. Men faktum är, oavsett vad det kallas, att den tidigare rutinen för smittspårning upphört. Den innebar att man provtog alla som haft kontakt med en smittad person i äldreomsorgen inom två dygn före positivt test.

Birgitta Ljungbeck är kritisk till båda förändringarna och säger att hon haft mycket kontakt med kollegor i andra kommuner som tycker likadant. Dessutom upplever de att informationen från Smittskydd Skåne är otydlig. Så här står det:

Provtagning av patient
Provtagning med PCR vid smittspårning fortsätter som tidigare.

Undantag:
Provtagning av symtomfri patient behövs ej om index är personal och burit munskydd vid expositionstillfället”.

Index betyder det först upptäckta fallet.

– Rutinen är inte helt lätt att reda ut. Den säger att provtagning av patient med pcr vid smittspårning fortsätter som tidigare. Sedan ska det göras undantag om index är personal som burit munskydd. Det gör vi ju alltid och det är sällan index är patient. I så fall har den blivit smittad av en anhörig, säger Birgitta Ljungbeck.

För personal står det uttryckligen att provtagning av symptomfria stoppas tillfälligt. Strikt symptomkontroll och provtagning vid symptom gäller.

– Rutinen är lite svårtolkad och det skapar oro. Det är inte helt enkelt att göra rätt, säger Birgitta Ljungbeck.

Det äldreboende i kommunen som haft flest smittade den senaste tiden är Hemgården i Tyringe. I början av veckan var tio av vårdtagarna smittade. Nu är det bara fyra, övriga har smittfriförklarats. På korttidsboendet Lyckåsa i Bjärnum är sex vårdtagare smittade, på Kaptensgården i Hässleholm två och på Sjögläntan i Vinslöv två. Inom handikappomsorgen FSS är elva vårdtagare smittade och i hemtjänsten sju, varav fyra i Tyringe.

Provtagningen på de skånska äldreboendena stoppades också under en period i början av pandemin i mars 2020, vilket Frilagt som enda media berättade, medicinskt ansvarig sjuksköterska bekräftade och Region Skåne förnekade. Orsaken var även då bristande testkapacitet.

Berit Önell

Läs mer:

2020-03-20 Ingen provtagning på äldreboenden och brist på skyddsutrustning

2020-04-02 Coronaprov på äldreboenden återupptas Lägre krav på skyddsutrustning

2022-01-06 Stopp för smittspårning i hemtjänsten

2022-01-07 Regionen kallar stoppad smittspårning förtydligande

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se