torsjö live

Jordbruket är en viktig del av totalförsvaret

Jordbruket är en viktig del av totalförsvaret

INSÄNDARE. Vi har båda våra rötter på landet och har växt upp i lantbruksmiljö. Det är därför vi med stor oro konstaterar att den senaste tidens utveckling slår hårt mot svenskt jord- och skogsbruk.

Den kraftiga prisökningen i produktionsledet är historiskt snabb och avviker dramatiskt från naturliga prisfluktuationer. Ett exempel på detta är dieselpriset där Sverige redan nu har världens högsta pris och ytterligare höjningar kan väntas. Även i övrigt hotar de snabbt ökande foderpriserna och de höga priserna på el, mineralgödsel och utsäde att knäcka många lantbrukare som arbetar hårt. En aktör som har tagit lantbrukarnas oro på allvar är Länsstyrelsen i Skåne. Länsstyrelsen har påtalat för regeringen att det behövs sättas in åtgärder innan läget eskalerar.

För att trygga livsmedelsförsörjningen behövs ett starkt svenskt lantbruk och självförsörjningen behöver öka. Det uttrycks i den nationella livsmedelsstrategin. Målen är att den svenska livsmedelsproduktionen ska öka, konkurrenskraften ska stärkas och sårbarheten i livsmedelskedjan ska minska. I riksdagen finns en bred uppslutning kring målen för strategin. En stärkt inhemsk livsmedelsproduktion är nödvändig om vår sårbarhet ska minska. Jordbruket är en viktig del av Totalförsvaret.

Svenskt jordbruk är därför inte bara en angelägenhet för Sveriges bönder utan det är en nationell angelägenhet. Sverige har, i nuvarande omvärldsläge, inte råd med några utslagna lantbruk. Nu krävs radikala åtgärder och det är därför vi nu hör om Centerpartiets krav om att landets bönder skall få ett rejält krisstöd. Förslaget från Centerpartiet är en nödmiljard, liknande den insats som gjordes under torkan 2018.

Centerpartiet har under en lång tid stått ganska ensamma i svensk politik när det gäller värnandet om svenskt jord- och skogsbruk och olika åtgärder som stärker framtidstron i Sveriges landsbygder. Centerpartiet har ofta anklagats för att vara ett intresseparti för bönderna. Det är därför mycket glädjande att flera partier i riksdagen har börjat aktivera sig i landsbygds- och lantbruksfrågor. Det borde skapa förutsättningar för att riksdagen fattar breda politiska beslut som skapar framtidstro för landsbygden i allmänhet och för skogs- och lantbruket i synnerhet.

Nu är det rätt tid för att skapa samförstånd kring politiska sakfrågor där partierna egentligen är överens om målen. Sverige har inte råd med politiskt ”tjafs för tjafsandets” skull. Riksdagen måste vara lösningsorienterad istället för problemorienterad. Vi hoppas att övriga partier i riksdagen nu har förstått allvaret och ställer sig bakom Centerpartiets tankar enligt förslaget kring ”nödmiljarden”. Det är nödvändigt att regeringen snarast verkställer åtgärder som kan dämpa oron inom den svenska lantbruksnäringen.

Mårten Nobin (C), Stoby, kandidat i riksdagsvalet
Lars-Ivar Ericson (C), Tyringe, kandidat i valet till region Skåne


Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se