Gruppen-3a-328x120

Det är marknaden som styr elpriserna

Det är marknaden som styr elpriserna

INSÄNDARE. Ernst Herslow (FV)  lider av två villfarelser. Ja tre egentligen men den tredje är densamma som alltid. Hans totala brist på faktasökning och totala fokus på SwebbTV och andra portaler som ljuger och spottar ur sig faktaresistenta åsikter, allt i klimatförnekar-religionens namn som Ernst har konverterat till.

Han anser att vi dels kan starta upp de kärnkraftverk som nu är stängda, Barsebäck och Ringhals 2, och dels att vi kommer att få billigare el om man bygger nytt kärnkraftverk.

Låt oss gå igenom dessa så att vi kanske kan få ro att se vilka möjligheter vi har att få billigare el i framtiden utan att förlita oss på hobbypolitiker på brunhögerkanten.

Första villfarelsen är att han vill öppna stängda kärnkraftverk. Han tycker tydligen att en avdankad kärnkraftstekniker är en trolig källa, som i sitt anförande i kanalen SwebbTV inte kunde ge ett enda klart besked om vad som ska göras, bara massa “det måste gå”, “alla ljuger” och klassikern “jag vet bäst”. Lars Evald-Kaliff, underhålls expert Kärnkraft, skrev en mycket bra artikel i tidningen Ny Teknik om just detta. Och alla förslag att starta upp dessa gamla kärnkraftverk är ren populism och inget som de på brunhögerkanten kan garantera.

Den andra villfarelsen är att vi helt plötsligt skulle få billigare el bara för att den produceras i ett kärnkraftverk. Är det något som är helt klart nu efter denna vintern är att det är de marknadsstyrda elområdena som magiskt kom till för att jämna ut “kostnaderna” för att transferera el från norr till söder som orsakat de höga kostnaderna. Men också hur den produceras.

I alla länder där det nu byggs kärnkraft så är staten tvungna att subventionera både byggandet av kärnkraftverket och produktionen av elen, och även att försäkra anläggningen mot eventuella katastrofer. I England och kraftverket Hinkleypoint så kommer elen vara dubbel så dyr som vindkraftselen. Deras beräkningar visar att elen kommer att kosta 1,5 kr kWh, jämfört med 0,67 kr kWh för vindkraft. Så är det i Finland också, likt i Frankrike och Flamanville kraftverket. Och eftersom marknaden enbart vill bygga kärnkraftverk i Sverige om staten är med och subventionerar bygget och driften, så visar detta att det kommer bli vi skattebetalare som får betala notan.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kärnkraft är en dyr historia och alla som påstår att det ska bli billigare än vindkraft ljuger och förvanskar fakta. Vi skattebetalare kommer att få stå för den notan, med påslag på elräkningen och/eller ökad skatt. För om ni tror på fullaste allvar att marknaden ska acceptera att priset på el går ner, så att de förlorar pengar, ja då ni är verklighetsfrånvarande. För marknaden styr elpriset, inte staten.

Och eftersom vi i detta land inte ens kan bygga ett modernt sjukhus med högern vid rodret utan enorma förseningar och en enorm kostnadsökning så ska vi nog undvika att högern och brunhögern lägger sig i bygget av ett kärnkraftverk.


Ernst får gärna också förklara för alla hur kärnavfallet ska tas hand om, eftersom det fortfarande inte är löst för det avfall vi redan producerat. Men han slipper väl bry sig om det, det ska ju ligga där nere i 100000 år.

Men jag ställde en fråga i mitt inlägg, vad ska vi göra under tiden kärnkraftverket byggs?

Några bra svar på det fick vi inte. Så slutsatsen till det är följande:

Höger- och brunhögerpolitiker i våra kommuner och land sitter hellre och pekar finger och vrålar ut sin indignation och skyller på Miljöpartiet att ha skulden till att kärnkraften håller på att avvecklas, trots att de själva är orsaken till det. De tänker rakt inte lösa problemet för då äger de ju problemet. De vill hellre sitta och mysa medans vi medborgare får högre el- och bränslekostnader. För det är ju inte deras fel, alltså behöver de inte lösa det.

Så kontentan av detta är antingen två hypoteser:

Ett. Höger och brunhögern bryr sig inte om att vi medborgare får högre levnadsomkostnader, för i deras värld kommer allt att lösa sig med ett fantasifullt kärnkraftverk, som kan ta mellan 8 – 10 år att bygga. Alltså ska vi medborgare bara hålla klaffen under tiden det byggs och, om det behövs för att slå en politisk poäng, skylla lidandet på Miljöpartiet. Alltså gnälla.

Eller två. De höga el- och bränslepriserna är inte ett så stort problem egentligen. Beräknat på den disponibla inkomsten i landet så lägger vi mindre pengar på el och bränsle för varje år som går samtidigt som lönerna ökar och inkomstskatterna sjunker. Att nu vråla ut sin ilska över de höga priserna visar enbart att det är en politisk taktik och inte ett problem som behöver lösas.

Och med tanke på att M, SD, KD´s budget för 2022 inte innehöll en enda procent mindre i energiskatt och enbart en sänkning av bränsleskatten på ynka 50 öre visar om inget annat att denna andra hypotes är mest likt verkligheten.

Men jag kan säga en sak, som jag förvisso påpekat tidigare. Solceller blir billigare för varje år som går. Där finns idag mer än 60000 installerade solfarmer i Sverige nu, enligt statistik från Energimyndigheten 2021. Och det är en ökning med 20000 sedan 2020.

I Hässleholm produceras det 6000 MWh årligen, 2020-2021. Och fler ser den enorma fördelen med att halvera sina elkostnader med solanläggningar och batteri. Så ju längre tid det tar att bygga dessa fantasifulla kraftverk, desto fler solcellsanläggningar kommer att anläggas. Så när kärnkraftverket blir klart, säg tidigast 8-10 år, då kommer Sverige ha ca 3-400000 anläggningar med en samlad effekt på ca 3-4000 MW. (Beräknat på att antalet anläggningar fördubblas varje år, som det faktiskt har gjort sedan 2017, och med en anläggningsstorlek på minst 10 kW). Då kommer kärnkraftverket att vara så dyrt och producera så pass dyr elektricitet att det inte kommer att vara lönsamt utan enorma statliga subventioner. Och var ska dessa pengar tas?

Ni frågar er kanske om Solceller verkligen fungerar på vintern. Nej, absolut inte, bara ibland.Men de halverar el-kostnaden på ett år. För vi har effektbrist och inte energibrist i detta land.

Med det sagt så är jag för kärnkraft då jag också är av åsikten att vi behöver en blandad energipark i Sverige. Men jag är tillräckligt vaken att se att det inte kommer att bli billigare för oss om marknaden ska diktera villkoren, så som M, SD, KD, L och C vill ha det.

Ulf Nilsson, Medborgare

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se