torsjö live

De höga elpriserna är skapade av politikerna

De höga elpriserna är skapade av politikerna

INSÄNDARE. Ulf Nilsson (UN) förstår uppenbarligen inte vari grunderna till pågående elbrist ligger. Denna brist på förståelse delar han med de inkompetenta och oansvariga politiker från främst MP, S och C som med sin ”gröna” politik försatt Sverige i rådande energikris.

Behovet av elöverföring från norr till söder beror dels på att produktionskapaciteten i form av de kärnkraftverk som fanns i söder där de största behoven finns, av MP och S stängts i förtid av rent politiska skäl. Dels beror det på att den utbyggda vindkraften till stor del förlagts i norr, när behoven som sagt finns i söder. Vindsnurrorna introducerar dessutom stora stabilitetsproblem i näten, såväl vad gäller spänning som frekvens, problem som förstärks med varje kärnkraftverk som de oansvariga politikerna samtidigt stänger.

UN påstår att det är ”marknaden” som styr elpriserna och viljan att bygga kärnkraft. Detta är fel. MP- och S-politikerna har medvetet straffbeskattat kärnkraftsel samtidigt som enorma subventioner i form av ”elcertifikat” slussats till den väderberoende, miljöförstörande och oekonomiska vindkraften. Tar man hänsyn till samtliga kostnader förknippade med väder-el (kort livslängd, stort behov av ledningar och vägar, behov av backup-el etc.) är kärnkraft överlägset billigast. För de som tror att koldioxid är en farlig gas är vindkraft också sämre: den producerar 3-5 gånger så mycket koldioxid per kWh jämfört med kärnkraft räknat på respektive energislags livscykel!

Beträffande det ”utbrända” kärnbränslet, som UN undrar över, har S-regeringen nu äntligen tagit beslut om hur detta ska hanteras. Den kärntekniska utvecklingen kommer förmodligen dessutom medföra att detta bränsle, som fortfarande besitter mer än 90 procent outnyttjad energi, kan utnyttjas i nästa kärnkraftsgeneration.

Angående byggtider för kärnkraft, gäller 5-6 år för de som byggs i Asien. Borttagen kärnkraft måste under tiden ersättas av gasturbiner och/eller återstartad kärnkraft. För ytterligare information kring dessa frågor, se kärnkraftsexperten Peter Rudling i ”Elkris, vindkraft och kärnkraft” på Klimatupplysningen.se, professor Per Fahlén på https://klimatsans.com/2022/01/14/professor-fahlen-domer-ut-vindkraften-som-problem/ och professor Jan Blomgren på https://klimatsans.com/2021/11/29/vindkraft-systemkollaps/

UN är nog en av mycket få i landet som inte tycker att historiskt skyhöga elpriser och världens högsta dieselpris är något problem. Nå, den åsikten delas tydligen inte av sittande sosseregering, som i ren desperation nu delar ut bidrag som kompensation för de höga elpriserna och –skatterna. Den ”politiska taktik” UN menar styr vanligt folks oro över de politiskt skapade höga elpriserna, står alltså S-regeringen för!

UN uppvisar samma totala förakt för vanligt folks oro inför höga elkostnader (som i många fall till och med överstiger hyran), som de politiker vilka skyller ifrån sig på marknaden. Eller värre, raljerar över att folk inte bundit sina eltariffer, som statsminister Magdalena Andersson (S) otroligt nog gjorde. Därutöver drabbas nu också den elintensiva industrin, som inte har råd att driva eller utöka sina verksamheter i Sverige. Avskedanden och utflyttningar är redan planerade! Även jordbruket är nu hotat av höga el- och bränslekostnader.

Lika magstarkt är det att beskylla M, SD och KD för den akuta energikris S/MP-regeringen i snart 8 år envist jobbat för att förverkliga. Se Henrik Jönssons genomgång ”Kärnkraftskuppen” på Youtube av hur dessa ideologiskt förblindade regeringspolitiker medvetet raserat ett av världens mest stabila, säkra och effektiva elsystem.

För Sveriges bästa och för att lösa dagens akuta kris måste nuvarande S-regering med dess charlataner till politiker bytas ut i kommande val, samtidigt som Miljöpartiet förpassas långt från sina tidigare så förödande maktpositioner.

Ernst Herslow, Hästveda

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se