torsjö live vers2

Hässlehems grannar fick inte prövningstillstånd

Hässlehems grannar fick inte prövningstillstånd

Boende i marklägenheterna får snart ett femvåningshus på andra sidan cykelvägen istället för skogsdungen som till största del redan är borta. Men bostadsrättsföreningen hoppas på att cykelvägen kan ersättas av en trädridå. Foto: Berit Önell

Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd för grannarna till Hässlehems bygge på Garnisonen. Detaljplanens löften om att bevara träd och topografi gäller alltså inte och domstolen ser inte heller något stort problem med att boende i marklägenheterna ska tvingas titta in i väggen till ett femvåningshus istället för en skogsdunge. Men bostadsrättsföreningen hoppas på ett nytt insynsskydd, kanske en plantering på cykelvägen mellan husen. Hässlehems vd Ola Richard har lovat att komma på ett möte i nästa vecka och säger också till Frilagt att man nu ska försöka spara ett av de stora träden.

Länsstyrelsen har ännu inte gett besked om gränsstenen från 1700-talet som kommer i vägen för bygget.

Mark- och miljööverdomstolen motiverar inte sitt beslut som kom på tisdagen. Därmed gäller underinstansernas bedömning att det enbart är plankartan som är juridiskt bindande, inte texten i planbeskrivningen. Texten säger tydligt att områdets karaktär med en bebyggelse inbäddad i grönska och med den lätt kuperade topografin som förstärkare av naturen är viktig att bevara. Ny bebyggelse föreslås anpassas till befintliga skogsdungar och trädridåer så att dessa kan vara kvar. Särskilt marklov krävs för att träd med en stamdiameter på 50 cm eller mer i brösthöjd ska få fällas.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Kommunens stadsbyggnadskontor gav bygglov för ett flerfamiljshus med två huskroppar i fyra våningar plus en indragen vindsvåning. Samtidigt gavs marklov för fällning av sex stora träd och bortschaktning av en mindre kulle mellan marklägenheterna och det nya huset. Inget av besluten har motiverats utifrån skrivningarna i detaljplanen. Inte heller gränsstenen nämns.

Trädet ska fällas, men stenen bevaras. Foto: Berit Önell

Kommunen missade sedan att kontrollera om domen vunnit laga kraft innan Hässlehem fick startbesked och satte igång arbetena med bland annat trädfällning. De flesta träden var redan borta när Frilagt avslöjade vad som hänt och arbetena pausades.

Tidigare har sagts att det kan ta ett halvår innan mark- och miljödomstolen beslutar om prövningstillstånd. Ola Richard berättar nu att Hässlehem kontaktade domstolen för någon vecka sedan och framförde att man gärna ville att målet behandlas så snart som möjligt. Därefter verkar det ha gått ovanligt snabbt.

Bygglovet har nu alltså vunnit laga kraft och schaktning, trädfällning och byggnadsarbeten kan fortsätta. Men stenen får ligga kvar på sin plats tills länsstyrelsen gett besked.

– Antingen får den ligga kvar intill huset eller, om länsstyrelsen godkänner vårt förslag, flyttar vi den, säger Ola Richard.

Förslaget är då att flytta den en liten bit så att den blir mer synlig, i vinkeln mellan huskropparna och nära fastighetsgränsen mot cykelvägen.

Stenen ligger idag vid den röda pricken. Den blå pricken är Hässlehems förslag till framtida placering med belysning och informationsskylt.

Ola Richard vill gärna bevara ett av träden som står längst söderut och ännu inte skadats av grävarbetena.

– Vi måste göra allt vi kan, säger han.

Han förklarar att trädet står i anslutning till en planerad uppställningsplats för räddningsfordon.

– Om räddningstjänsten inte har synpunkter och vi kan behålla trädet utan att förstöra rotsystemet så får det vara kvar, säger han.

Han bekräftar att ett möte med bostadsrättsföreningen preliminärt är planerat till nästa vecka.

Anders Nählstedt, ledamot i bostadsrättsföreningens styrelse, har varit engagerad i överklagandeprocessen och haft kontakt med Ola Richard om mötet.

– Vi kanske kan hitta någon lösning för dem som bor närmast så de inte behöver titta rätt in i en vägg, säger Anders Nählstedt.

Anders Nählstedt i bostadsrättsföreningens styrelse hoppas på en lösning med ett nytt insynsskydd, helst i form av en trädridå. Foto: Lotta Persson

Han berättar att det finns ett förslag om att ta bort cykelvägen mellan marklägenheterna och det nya huset och plantera träd där. Det förutsätter att både kommunen och Hässlehem går med på det och att brandbilar kan komma in från annat håll, vilket Nählstedt, som själv har många års erfarenhet inom räddningstjänsten, hoppas på.

– Det skulle bli lite plåster på såren för de boende. De har inte ens fått vara med på något samråd, säger han.

Det finns ingen skyldighet för kommunen att informera grannar om ett bygglov inte strider mot detaljplanen, men det görs ibland ändå.

– Det hade väl varit oerhört lämpligt i detta ärendet, säger Anders Nählstedt.

Enligt de boende används cykelvägen inte särskilt mycket.

– Den kanske kan gå genom vår gård istället, eller någon annanstans, säger Anders Nählstedt.

Han påpekar att de boende har lagt en del pengar på sina bostadsrätter och att det kanske inte blir så lätt att sälja dem med ett femvåningshus så nära.

– Varför flyttar man till Garnisonen? Det var väl just för att här var lummigt och lite avskilt, men det kan man inte säga längre. Men de har sparat några gamla förrådsbyggnader. Det känns inte bra, jag förstår dem som bor där fast jag inte bor närmast. Jag blir berörd för att de blir berörda. Många är ledsna, säger han.

Föreningens ordförande Robert Arvidsson säger att han inte är så insatt i ärendet.

– Det jag kan önska allmänt är att man inte bygger sönder området. Det står i planen att man ska behålla topografin och ett lummigt område. På T4 har de byggt på varenda kvadratmeter, det är sönderbyggt vad jag tycker. Här har ju varit lummigt både historiskt och tills nu. Det är bra om det blir en diskussion och vi kan komma överens om något, säger han.

En av grannarna som överklagat säger att han fortfarande anser att detaljplanen åsidosatts.

– Jag har inga problem med Hässlehem, det är kommunens bygglovshantering som inte sköts. Men nu har vi gjort vad vi kunde och domstolen har sagt sitt, säger han.

Han tycker dock att grannarna borde ha informerats om byggplanerna i ett tidigt skede så att de kunnat ge synpunkter innan det var för sent.

– Vi fick reda på det när folk gick här med utmätningspinnar, säger han.

Han gillar förslaget om en ny plantering på cykelvägen.

– Det är en mycket bra idé. Det bästa hade varit om detta aldrig hänt, men det är det närmaste ett återställande av träden vi kan komma. Jag är fullt nöjd om det går att genomföra, säger han.

Berit Önell

Läs mer:

2022-01-14 Gav startbesked till Hässlehem utan att vänta på domstolen

2022-01-15 Hässlehem har redan fällt träd för sitt bygge

2022-01-17 Hässlehem pausade arbetena – fornlämning i fara

2022-01-22 Bygget fortsatt pausat – samråd om fornminne

2022-01-26 Hässlehem återupptar markarbeten

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se