Hässlehems grannar fick inte prövningstillstånd

Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd för grannarna till Hässlehems bygge på Garnisonen. Detaljplanens löften om att bevara träd och topografi gäller alltså inte och domstolen ser inte heller något stort problem med att boende i marklägenheterna ska tvingas titta in i väggen till ett femvåningshus istället för en skogsdunge. Men bostadsrättsföreningen hoppas på ett […]

Rätten att komma till tals

INSÄNDARE. Av skäl som framgår nedan hålls detta inlägg kort.Tredje statsmakten i Hässleholms Kommun representeras av bland andra av tidningen Norra Skåne. Noteras skall att också nättidningen Frilagt numera är en viktig del av den fria debatten i vår kommun.En tidigare chefredaktör och ”tillika insändarredaktör” på NSK lät på sin tid meddela undertecknad ”att tillströmningen […]

Vi motsätter oss inte allas lika värde och jämlikhet

INSÄNDARE. Insändaren från Hässleholms eget miljöpartistiska språkrör Dolores Öhman har väl inte gått någon förbi. Pressad som hon är av välförtjänt urusla opinionssiffror både lokalt och nationellt tar hon till smutskastning för att försöka ge sin motion i fullmäktige opinionsmässig luft under vingarna. Motionen innehåller ett förslag om att måla kommunens bänkar i regnbågsfärger för […]

Har statliga stöd blivit en klassfråga?

INSÄNDARE. Är statliga stöd, en klassfråga? Frågan är relevant med anledning av bidrag för elräkningar, subventioner för el/ hybridbilar och laddstolpar, detta i kontrast till priser på bensin och diesel. Om man kollektiviserar befolkningen i tre grupper, hög-, medel- och låginkomsttagare, framstår det tydligt att det främst är gruppen höginkomsttagare som är den stora vinnaren. […]

Vi vill inte ha någon socialkonservatism

INSÄNDARE. Håkan Spångberg tackar undertecknad med flera för våra inspirerande inlägg i Frilagt. Ironin i inlägget går det inte att ta miste på. Han säger att han kommer att gör allt han kan för att socialkonservatismen ska få så stort inflytande som möjligt efter nästa val. Tyvärr ligger det nog ingen ironi i det uttalandet, […]

Vad händer hos moderaterna?

INSÄNDARE. Det var många frågetecken som väcktes när jag öppnade tidningen (Norra Skåne) i slutet på förra veckan. Vad händer hos moderaterna? Vem är Lina Bengtsson? Varför petades Kenny Hansson så långt på moderaternas valsedel? Jag kan inte vara ensam om att ha trott att Kenny Hansson var den som skulle ta över efter Lars […]

Vi behöver fler billiga hyresrätter

INSÄNDARE. Som svar på Stefan Larssons insändare vill jag påstå att vi behöver fler billiga hyresrätter. Ungdomar som ska etablera sig på bostadsmarknaden saknas tillräckligt billiga bostäder att hyra. Tyvärr är byggkostnaderna i vårt land i den storleksordningen att det är svårt för unga, och för all del även pensionärer, att hyra i nyproducerade bostäder. […]