torsjö live vers2

Rätten att komma till tals

Rätten att komma till tals

INSÄNDARE. Av skäl som framgår nedan hålls detta inlägg kort.
Tredje statsmakten i Hässleholms Kommun representeras av bland andra av tidningen Norra Skåne. Noteras skall att också nättidningen Frilagt numera är en viktig del av den fria debatten i vår kommun.
En tidigare chefredaktör och ”tillika insändarredaktör” på NSK lät på sin tid meddela undertecknad ”att tillströmningen av insändare är stor och kölistan lång”. Alla insändare kunde tydligen inte publiceras. Är detta fortfarande fallet behöver nuvarande chefredaktör, tillika insändarredaktör, hela tidningens ledning och ägarna ta sig en allvarlig funderare.
Många engagerade medborgare som vill komma till tals är i grunden en stor demokratisk tillgång som självfallet måste tas till vara. Detta i synnerhet som vi har ett val som väntar!
Insändarsidan är en av tidningens mest lästa och behöver om köbekymmer fortfarande föreligger tydligen utökas! För övrigt måste det ses som en mer än grannlaga uppgift för en insändarredaktör att tvingas sortera bort en del av åsiktsmaterialet.
Det finns anledning att notera att olika typer av stöd exempelvis mediastöd utgår till våra lokaltidningar! Ovan nämnda ”stöd” bidrar således vi skattebetalare, engagerade medborgare och insändarskribenter med!


Ronny Larsson i Kvistalånga

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se