torsjö live vers2

Vi behöver fler billiga hyresrätter

Vi behöver fler billiga hyresrätter

INSÄNDARE. Som svar på Stefan Larssons insändare vill jag påstå att vi behöver fler billiga hyresrätter. Ungdomar som ska etablera sig på bostadsmarknaden saknas tillräckligt billiga bostäder att hyra. Tyvärr är byggkostnaderna i vårt land i den storleksordningen att det är svårt för unga, och för all del även pensionärer, att hyra i nyproducerade bostäder. Några billiga ettor produceras knappast alls. Trots att i stort sett hela byggbranschen består av underbetalda gästarbetare, blir inte hyrorna lägre. Byggherren tar ut mervärdet i vinst.
Han vill även, utöver tomtmark i tätorten, ha tomtmark i kransorterna för villabebyggelse. Nu är fortfarande problemet, byggkostnaderna. Att få en bank att ställa upp med lån till en villa i 4-5-miljonerklassen är inte det allra lättaste. Går paret som byggt skilda vägar, är det inte så lätt för banken att få tillbaka pengarna vid en försäljning. 
Dessutom vill han ”släppa på orimligt strandskydd” och beröva allmänheten tillgång till allemansrättens tillgänglighet till ”våra” stränder. Att bygga strandnära kan ha sina problem ur säkerhets- och försäkringssynpunkt. Det har villaägarna vid Finjasjön fått erfara. 
Förr var ”egnahemsägarna” Socialdemokraternas folk, numera är bostadskarriäristerna Moderaternas folk. Med ohemult orättvis kommunal avgift (fastighetsskatt), har man gynnat de dyraste villorna gentemot de billiga. Att motsätta sig en sänkning av brytpunkten för statlig skatt har ”rikingarna” gynnats ytterligare. Att dessutom motsätta sig förmögenhetsskatt, arvsskatt, gåvoskatt, avskaffande av värnskatten, skatt för de som har mest på investeringssparkonto med mera, har de som redan har, gynnats mest. Tyvärr ett valvinnande recept för Moderaterna! 


Lars Nord, Hässleholm

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se