torsjö live vers2

Zombiefilm och trädgårdsfigurer istället för bomber

Det blev filmvisning i Hässleholms tingsrätt på torsdagen när rättegången om tillverkning av termosbomber och grovt narkotikabrott i Tyringe fortsatte med förhör av de fyra misstänkta. Ingen av dem medger någon kännedom om bomberna. Företagsledaren, som är huvudmisstänkt i målet, ville nu motbevisa åklagarens påstående om att det inte förekommit några filminspelningar. De många inköpta […]

Vad vill Spångberg egentligen?

INSÄNDARE. Jag vill försiktigt säga “varsågod” till Herr Spångberg som i sitt senaste lilla inlägg sa att han blivit inspirerad av mina inlägg och genom det ska verka för att socialkonservatism ska få så stort inflytande som möjligt. Jag säger det försiktigt för med all respekt, utöver den ganska genomskinliga ironin så tycker jag att […]

Funderingar på rättfärdigheten

INSÄNDARE. Genmäle avseende herrar Hallström och Nord ”Skällsord den lägsta formen av argument” samt ”Vem saknar rättfärdighet?”För nämnda herrar vill undertecknad påpeka att MP, S och andra med sina partiapparater gödda av partistöd utgående av skattemedel utgörande våra gemensamma ansträngningar förhoppningsvis kan svara för sig själva. Detta utan Hallström & Nords benägna bistånd. Frågan om […]

Viktigt att se helheten

INSÄNDARE. För oss Sverigedemokrater är hela bygden viktig, alla invånare och alla verksamheter,  Sammanslagningen av 2 nämnder, Kulturnämnden samt Fritidsnämnden blev Kultur- och fritidsnämnden. I denna process ingick även en besparing som var otroligt tuff. Men den var tvungen att genomföras. Lagstadgad verksamhet såsom bland annat skola och omsorg är enligt lag tvungna att fungera […]

De höga elpriserna är skapade av politikerna

INSÄNDARE. Ulf Nilsson (UN) förstår uppenbarligen inte vari grunderna till pågående elbrist ligger. Denna brist på förståelse delar han med de inkompetenta och oansvariga politiker från främst MP, S och C som med sin ”gröna” politik försatt Sverige i rådande energikris. Behovet av elöverföring från norr till söder beror dels på att produktionskapaciteten i form […]