torsjö live vers2

Funderingar på rättfärdigheten

Funderingar på rättfärdigheten

INSÄNDARE. Genmäle avseende herrar Hallström och Nord ”Skällsord den lägsta formen av argument” samt ”Vem saknar rättfärdighet?”
För nämnda herrar vill undertecknad påpeka att MP, S och andra med sina partiapparater gödda av partistöd utgående av skattemedel utgörande våra gemensamma ansträngningar förhoppningsvis kan svara för sig själva. Detta utan Hallström & Nords benägna bistånd. Frågan om vår vacklande demokrati har vid åtskilliga tillfälle tagits upp av undertecknad här och annorstädes. Hallströms orubbliga tro på vår demokrati synes naiv. Demokratin måste och ska fortlöpande ifrågasättas. Nords okunskap, beträffande den del beskattningen utgör av priset på bensin och diesel, är anmärkningsvärd. Med tanke på nämnda herrars sätt att se på skeenden orsakade av politikers dårskap här och annorstädes finns anledning att fundera på ord som rättfärdig, rättrådig och rättskaffens. Detta behöver utan tvekan också våra politikergöra.


Ronny Larsson i Kvistalånga

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se