torsjö live

Hässleholm Miljö polisanmält för avfallsupplag

Hässleholm Miljö polisanmält för avfallsupplag

Länsstyrelsen har polisanmält det kommunala bolaget Hässleholm Miljö för att ett avfallsupplag vid kretsloppscentret i Vankiva har legat där längre än tillåtet. Det handlar om cirka 6 000 ton massor som främst innehåller jord, sten och komposterat park- och trädgårdsavfall.

Bolaget berättar om ärendet i ett pressmeddelande på fredagen. Enligt detta innebär hanteringen inte någon risk för människors hälsa eller miljön.

Avfallet lagras på Hässleholms kretsloppscenters område i Vankiva. Foto: Hässleholm miljö

Henrik Larsson, miljöhandläggare på länsstyrelsen, berättar att Hässleholm Miljö i december hörde av sig och informerade om att det fanns risk att man inte skulle klara att efterleva miljötillståndets villkor för mellanlagring av avfall. De tillåtna tre åren skulle överskridas vid årsskiftet. Verksamhetsutövaren är då enligt lag skyldig att informera tillsynsmyndigheten.

– Det handlar om massor som skulle användas för sluttäckning av deponin, men där sluttäckningen närmade sig sitt slut och därav finns det ett överskott av massor, säger Henrik Larsson.

För lagring inför sluttäckning är tio års mellanlagring tillåtet, enligt verksamhetens tillstånd. Men när ändamålet blir ett annat gäller tre år.

Efter årsskiftet har Henrik Larsson haft en dialog med bolaget om hur massorna ska hanteras.

– Massorna har inte plötsligt blivit farligare i och med årsskiftet, det är inte större risk för människors hälsa eller miljö, men det är fortfarande ett villkorsbrott och vi har en skyldighet att upprätta en åtalsanmälan, förklarar Henrik Larsson.

Länsstyrelsen betonar i sitt beslut att avsluta handläggningen utan åtgärd också vikten av att bolaget följer sitt miljötillstånd och den handlingsplan som verksamheten har kommunicerat: “Detta speciellt inom ett område såsom mass- och avfallshantering där det finns risk för oseriösa aktörer att etablera sig och bedriva illegal verksamhet”.

– Det handlar om en bransch där det finns flera pågående problem med just mellanlagring av avfall, säger Henrik Larsson och nämner den uppmärksammande sopskandalen med Think Pink i Botkyrka.

Hässleholms Miljös avsikt är nu att använda massorna som kompostjord, vilket innebär att klassa om avfallet till en produkt.

– Om det provtas och bearbetas med godkänt resultat så är det inte längre en mellanlagring av avfall, säger Henrik Larsson.

Just nu är det dock fel årstid för detta arbete. Bolaget räknar med att kompostjorden ska vara klar i början av sommaren. I pressmeddelandet från bolaget beskrivs massorna som frånharp, vilket är en biprodukt från torvtäkter som kan blandas in i kompostmaterial.

Hässleholm Miljö skriver också: “De interna rutinerna kommer att ses över för att undvika liknande situationer i framtiden”.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se