torsjö live vers2

Ny biträdande högsta chef i kommunen

Ny biträdande högsta chef i kommunen

Amra Salihovic blir biträdande förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen från och med den 30 mars. Fotograf: Patrik Svedberg

Amra Salihovic heter Hässleholms kommuns nya ställföreträdande kommundirektör och biträdande chef på kommunledningsförvaltningen. Hon är idag gymnasiechef i Kungsbacka och har tidigare varit utvecklingschef i Gislaved.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt på onsdagen att anställa Amra Salihovic, 36, som kommundirektör Bengt-Arne Perssons ställföreträdare. Hon tillträder den 30 mars. Tjänsten har varit vakant sedan Jan Ole Engkvist gick i pension under förra året.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Jag brinner verkligen för mitt uppdrag i demokratibranschen. Det känns otroligt roligt att nu få bidra till utveckling i Hässleholms kommun och komma tillbaka till mina hjärtefrågor. Att tillsammans med medarbetare, förtroendevalda, invånare och näringsliv få jobba för att skapa goda förutsättningar för alla som bor, lever och verkar i Hässleholms kommun känns oerhört kul och spännande, säger Amra Salihovic i ett pressmeddelande från kommunen.

Vad är det då för hjärtefrågor hon kommer tillbaka till?

– Jag har arbetat i 14 år inom offentlig sektor och hunnnit göra det mesta, men det jag trivts allra bäst med är uppdraget jag hade i Gislaved som utvecklingschef. I samtalen med Hässleholms kommun har jag förstått att man har påbörjat ett förändrat arbetssätt till en mer tillitsbaserad styrning, förklarar hon.

Tillitsbaserad kan betyda flera saker.

– För mig betyder det att hitta sätt att förenkla administration och rapportering och frigöra kraften hos medarbetarna till den verksamheten de är satta att göra. Sedan får vi se vad det betyder i Hässleholms kommun, säger hon.

Hon menar också att ett sådant arbetssätt är bra för demokratin.

– Det tror jag absolut. Allt vi gör ska granskas och begripas, inte bara av journalister utan framförallt av medborgarna. Det kan förenkla och underlätta för demokratin och i alla fall skapa en större insyn och förståelse för de demokratiska processerna, säger hon.

I Gislaved handlade det om en förenklad uppföljning, exempelvis genom att årsredovisningen blev mer lättillgänglig.

– Vi trodde kanske inte att varje medborgare tyckte att den tjocka rapporten var den roligaste läsningen. Då jobbade vi väldigt mycket med light-versioner som gjorde det lätt att förstå; för varje 100 kronor jag betalar i skatt, hur fördelas pengarna, vad används de till och vilken nytta gör de i kommunen?

Det blir väl merarbete för medarbetarna?

– Det tror jag inte, man gör kanske bara det tryckta informationsmaterialet på ett annat sätt. Men generellt har vi väldigt bra koll på hur vi använder pengarna och hur de fördelas. Sedan ska vi inte glömma att vi är till för att serva företagen och kommuninvånarna, vi är först och främst där för deras skull. Blir det ett merarbete får man hitta andra saker som man helt enkelt får prioritera bort, säger hon.

– Min lärdom är att det är nyttigt att göra den här sorteringsövningen av vad som är mest kritiskt att följa upp och redovisa. När man gör det hittar man utrymme för att förenkla administrationen. Jag är inte så insatt i verksamheten i Hässleholm ännu, det handlar först och främst om att sätta sig in i de förutsättningar som finns där.

Amra Salihovic förklarar att hon inte ska komma med något helt nytt till Hässleholm.

– Det är något som jag ska kliva in i och fortsätta driva tillsammans med kommundirektören och övriga. Min kompetens och erfarenhet ska snarare förstärka och tillföra något i det arbetet, säger hon.

Hon lämnar sin tjänst i Kungsbacka efter bara ett år och tre månader.

– Sedan i maj är jag nybliven skåning och bor i Helsingborg med familjen. Då är det naturligt att man börjar rota sig på den nya geografiska platsen. Jag har inte tidigare sökt jobb aktivt, men den här tjänsten ger mig en möjlighet att komma tillbaka till de frågor brinner mest för. Det är demokratifrågor och infrastrukturfrågor som jag också arbetade med i Gislaved och som jag vet är heta i Hässleholm. Det tycker jag ska bli riktigt roligt att få komma tillbaka till, säger hon.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se