torsjö live vers2

Mystiskt död fisk i diket vid Hovdala igen

Mystiskt död fisk i diket vid Hovdala igen

Massor av död fisk syntes i diket som har förbindelse med Tormestorpsån.

Stora mängder döda mörtar flöt på onsdagen och torsdagen i ett dike som har förbindelse med Tormestorpsån, vid bron längs vägen till Hovdala slott. Det har hänt förr och teorin har varit att fisken dött av syrebrist. Men vattenprover på torsdagen visade normala syrenivåer. Både fisk och vattenprover har nu skickats för ytterligare analyser.

Ida Grimlund på miljökontoret berättar att syrehalten på torsdagen var 11 milligram per liter, vilket är normalt. Enligt konsultföretaget Calluna, som sköter provtagningarna i sjön på kommunens uppdrag, har fiskdöden därmed inte med syrehalten i vattnet att göra.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Vi får se vad de andra proverna visar och hur vi kan gå vidare, säger Ida Grimlund.

Fiskdöden inträffar vid ungefär samma tid på året, när flödena är höga.

Hon konstaterar att de tidigare fallen med död fisk i diket har inträffat precis under den här tiden på året när flödena i vattendragen är höga.

– Därför är det viktigt att gå vidare nu, säger hon.

Vid ett tidigare tillfälle uppmättes höga fosforhalter i vattnet i diket, något som dock inte var dödligt för fisken. Om analyserna nu visar någon förorening av vattnet krävs enligt Ida Grimlund att man söker orsaken uppströms.

– Det kommer med vattnet på något sätt, säger hon.

Frilagt har tidigare också skrivit om att det finns en dräneringsledning som går ut i diket och att näringsrikt vatten från åkrarna fortfarande tillförs. Näringstillförsel med höga kvävehalter leder till syrebrist, som kan döda fisken, men höga kvävehalter har aldrig uppmätts. Däremot har vattenkvaliteten växlat mellan grumligt och klart, vilket tyder på näringstillförsel.

Mört går ofta upp från Finjasjön och samlas i diket så här års. Där brukar Mats Bengtsson håva upp dem som en del i reduktionsfisket som ska förbättra sjöns vattenkvalitet.

– Det är bara vatten där när det är högt vattenstånd i sjön, säger han.

Han förklarar att det kan finnas flera skäl till att mörten vandrar upp i ån, bland annat för att där är lite varmare vatten och bättre skydd mot predatorer.

– Det brukar vara en väldig koncentration av fisk i diket, så det är lätt att fånga dem, säger han.

Han brukar bevaka diket nästan varje dag och tog upp en del mört där före årsskiftet. Det har inte varit lika mycket denna säsong som det brukar vara, men fångsten blev ändå drygt tre ton i januari. 2020, som var den bästa säsongen hittills i diket, blev det 20 ton.

Som mest har Mats Bengtsson håvat upp 20 ton mört på en säsong ur diket. Foto: Berit Önell

På torsdagsmorgonen upptäckte han en hel del död fisk och slog larm till kommunen.

– Det har tidigare mätts upp att det varit dålig syrehalt, men igår var det bra. Det förstår jag inte och ingen annan heller. Det är märkligt med detta fenomen, säger Mats Bengtsson.

Han tänker att fisken kanske dog tidigare och att syrehalten gick upp igen efter regnet. Frilagt fick också bilder på död fisk i diket från en läsare redan på onsdagen.

På fredagen såg Mats Bengtsson inte en enda död fisk.

– Däremot fanns det några i mina fällor och de var pigga och glada, säger han.

Han är tacksam att kunna fiska i diket vintertid, inte minst i år när vädret har varit ovanligt besvärligt.

– Vädrets makter har inte varit snälla sedan i november. Först kom det en halvmeter snö, sedan har det varit is och nu högt vattenstånd i sjön. Mycket av utrustningen står i vatten. Det är väldigt svårt just nu att hantera utrustning, båtar och fångst. Jag måste ha en båt för att köra ut med redskapen. Nu har det blåst i princip dagligen och det har också försvårat. Man får sitta hemma och ladda inför det som komma skall, tillverka ny utrustning och reparera den gamla, säger han.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se