torsjö live vers2

Ett avtalslöst tillstånd skapar bara kaos

Ett avtalslöst tillstånd skapar bara kaos

INSÄNDARE. Frågan om en ny stambana mellan Hässleholm och Lund är verkligen högaktuell. Trafikverkets uppdrag är att ta fram ett lokaliseringsalternativ där den nya dubbelspåriga järnvägen ska trafikeras med fjärrtåg som kör i 320 km/h. Förslaget, i samband med det tredje samrådet under våren 2021, blev en bekräftelse på att det blir svårt att hitta en bansträckning med en centralt belägen station. Trafikverket föreslår istället att det placeras en järnvägsstation i Finja. En ny järnväg enligt de presenterade förslagen leder till att det byggs en stor barriär genom landskapet. Föreningen ”Den Goda Jorden” uppskattar att 350 hektar mark tas ur produktion för all framtid. Under det tredje samrådet var det många som framförde att det är förödande för projektet att vara upplåst på 320 km/h. Min sammanfattning blir – Det tredje samrådet kring lokaliseringsutredningen visar att uppdraget till Trafikverket just nu är för smalspårigt. De flesta politiker verkar vara överens om att vi behöver bättre kapacitet på våra järnvägar och att vi behöver fyra spår mellan Hässleholm och Lund. Därför är det mycket trist om en upplåsning, på att tågen måste gå i en viss hastighet, gör att hela projektet spårar ur. I dagsläget finns det en majoritet i Hässleholms fullmäktige att kommunen ska säga upp avtalet med Staten genom Sverigeförhandlingen. Min tolkning är att detta är ett exempel på att projektet håller på att totalhaverera. Det är en effekt av att Trafikverket måste projektera för att tågen ska gå i 320 km/h. Ytterst är det regeringens ansvar. Jag anser att det vore ett misstag om kommunen säger upp avtalet med staten. Ett avtalslöst tillstånd kommer bara skapa kaos. Det kan väl inte vara det som är målet för de partier som vill säga upp avtalet eller …?

Infrastrukturminister Tomas Eneroth har kommenterat att hässleholmspolitiker vill säga upp avtalet om en ny järnväg genom kommunen. Till SVT Skåne sa Eneroth bl a så här den 2 februari: ”Jag vill verkligen hitta lösningar” och ”Framför allt hoppas jag att Trafikverket tar en ordentlig dialog med Hässleholm …….”.

Uttalanden från Eneroth som inte är mycket värda än så länge. Känslan är att Trafikverket inte har varit så lyhörda för synpunkter från berörda kommuner men å andra sidan är Trafikverket bakbundna av det uppdrag de fått av regeringen. Min åsikt är att det är viktigare att den nya järnvägen byggs på ett smart sätt än att tågen uppnår en viss hastighet. Därför blir jag glad när jag nu ser att Region Skåne är inne på samma tankar. Det är bra att regionen är proaktiva och gör en egen utredning (genomlysning) kring bansträckningen eftersom man fått för dåliga svar av Trafikverket. Det är dags för Tomas Eneroth att gå från ord till handling. Regeringen måste ge Trafikverket i uppdrag att komplettera den pågående lokaliseringsutredningen, för ny stambana Hässleholm – Lund, med att utreda ett spårdragningsalternativ som följer den nuvarande stambanans sträckning i största möjliga mån. Tågens hastighet i spårdragningsalternativet får anpassas till de förutsättningar en sådan sträckning medger och kravet ska vara att stationerna placeras i centrumlägen. Trafikverket måste få det kompletterande uppdraget nu. Det går inte att vänta tills efter det fjärde samrådet som planeras till första kvartalet 2023. Det känns just nu inte trovärdigt när infrastrukturministern säger att han vill komma fram till en lösning. Han får gärna visa att jag har fel. Bästa sättet att göra det på är att bredda Trafikverkets uppdrag enligt ovanstående förslag.

Mårten Nobin (C), Stoby kandidat i riksdagsvalet

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se