torsjö live vers2

Ni borde veta bättre

Ni borde veta bättre

INSÄNDARE. Lena Wallentheim och Joachim Fors framhärdar i ännu en insändare att den styrande Kärnalliansen vägrar att följa fullmäktiges beslut gällande Sösdala simhall. Deras inlägg är inte seriöst och de borde veta bättre. Deras påstående är alltjämt felaktigt i sak.

För innevarande år (2022) finns av kommunfullmäktige 0 (noll) kronor avsatta för renovering av Sösdala simhall. Hur kan man då påstå att vi inte följer kommunfullmäktiges beslut? Vi kan väl rimligtvis inte ge uppdrag till Tekniska nämnden att renovera för pengar som inte finns. När budgeten antogs för 2022 föreslog ju inte ens socialdemokraterna att det skulle avsättas några pengar för detta år. Ert förslag var ju att renoveringen skulle göras först 2023, då det finns 25 miljoner kr avsatta. För den som vill kontrollera uppgiften går det bra att läsa i protokollet från kommunfullmäktige den 29 november 2021, § 243.

Om nu Lena Wallentheim och Joachim Fors ogillar den s.k. treblockslösningen och Kärnalliansens sätt att styra i minoritet så föreslår vi att ni bildar majoritetsstyre ihop med Sverigedemokraterna. Ni har ju påfallande ofta samsyn när det gäller beslut om ekonomiska utsvävningar, vare sig det gäller Sösdala simhall eller inköp av en gammal postterminal till överpris. Vi kommer självklart att lämna våra ordförandeposter omedelbart efter det at ni bildat majoritet. Lycka till!

Lars Johnson (M), Gruppledare

Agneta Olsson Enochsson (L), Gruppledare

Robin Gustavsson (KD), Gruppledare

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se