Den bristande solidariteten är utbredd

INSÄNDARE. Ronny Larsson i Kvistalånga tar upp en viktig fråga i sitt senaste inlägg ”Den bottenlösa egna plånboken”. Den angelägna frågan rör ersättningsnivåer till befattningshavare. Tyvärr väljer Larsson att utnyttja problematiken, med höga löner och ersättningsnivåer, till att angripa Socialdemokraterna och LO. Han menar att ta ut hög lön, som t ex LO:s ordförande Susanna […]

Riskerna med elbilar

INSÄNDARE. Den 17 februari utbröt brand ombord på m/s Felicity Ace. På resa från Emden till Rhode Island.  Hon har last av fyratusen bilar; Volkswagen, Porsche, Bentley varav ett antal är elbilar med litiumbaterier.  Besättningen på 22 personer lämnade det brinnande fartyget och är i säkerhet på Azorerna. Branden började i lastrummet och när litiumbatterier […]

Tidigare militärattachén väntade sig inte regelrätt krig

Kriget i Ukraina kommer sannolikt att leda till att landet upphör som självständig och demokratisk stat. Vad som blir kvar är då en rysk lydstat. Så kan man sammanfatta Björn Widmarks analys av läget. Björn Widmark var svensk militärattaché i Moskva under fyra och ett halvt år, från 1999 till 2003. Numera är han mest […]

Ni borde veta bättre

INSÄNDARE. Lena Wallentheim och Joachim Fors framhärdar i ännu en insändare att den styrande Kärnalliansen vägrar att följa fullmäktiges beslut gällande Sösdala simhall. Deras inlägg är inte seriöst och de borde veta bättre. Deras påstående är alltjämt felaktigt i sak. För innevarande år (2022) finns av kommunfullmäktige 0 (noll) kronor avsatta för renovering av Sösdala […]

Niornas skolresultat sjunker

Niondeklassarnas skolresultat sjunker på Hässleholms kommuns skolor. Meritvärdena höstterminen 2021 var de lägsta sedan hösten 2017. Liksom tidigare är resultaten lägre för pojkar än för flickor, men skillnaden mellan könen ökar. Politikernas ambition är nu att skolans kvalitet ska nå upp till rikssnittet för såväl kunskap som trygghet, studiero och nöjdhet. Det framgår av den […]