torsjö live vers2

Åtta miljoner kan gå till Sösdala simhall i år

Åtta miljoner kan gå till Sösdala simhall i år

Renoveringen av Sösdala simhall kan starta i år, med hjälp av åtta miljoner kronor som förs över från förra årets budget, om kommunfullmäktige beslutar på samma sätt som kommunstyrelsen. Foto: Lotta Persson

Renoveringen av Sösdala simhall kan påbörjas i år, trots att de 25 miljoner kronor som komunfullmäktige budgeterat ligger först på nästa år. Åtta miljoner av överblivna investeringspengar från 2021 föreslås nu gå över till 2022. Kommunalrådet Lena Wallentheim (S) fick igenom sitt yrkande efter votering i kommunstyrelsen, men även detta måste klubbas av kommunfullmäktige.

Renoveringen och återöppnandet av Sösdala simhall är en återkommande stridsfråga mellan den borgerliga kärnalliansen som säger nej och SD och de rödgröna som drivit igenom pengar utanför budgeten två år i rad. I budgeten för 2021 fanns 8,3 miljoner kronor till att starta projektet, men dessa användes inte. Tekniska nämnden hade föreslagit att pengarna skulle flyttas över till 2022 för att nu användas till upphandling och byggstart. Men beslutsförslaget var att renovering och ombyggnad av simhallen inte överhuvudtaget skulle genomföras.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Kommunalrådet Lena Wallentheim (S). Foto: Berit Önell

Lena Wallentheim begärde vid sittande möte att åtta miljoner ändå skulle överföras och fick majoritet tillsammans med SD och C. V, som enbart har ersättarplats i kommunstyrelsen, lämnade en protokollsanteckning till stöd för förslaget. Voteringen slutade 8-4. Folkets väl deltog inte i beslutet.

– Pengarna fanns ju i föregående års budget. Det var självklart för oss att föra över dem, säger Lena Wallentheim.

Hon konstaterar att en upphandling tar lite tid.

– Om vi kan komma igång efter sommaren får man kanske vara glad, säger hon.

Hon påpekar också att underhållet på Sösdala simhall varit eftersatt och att tekniska förvaltningens årliga pott för så kallade reinvesteringar därför också kan användas. Eftersom totalsumman för Sösdala simhall dessutom räknats upp från 22 till 25 miljoner tror hon inte att det är nödvändigt att vänta på de extra 7,5 miljoner som tekniska nämnden äskade förra året. De skulle bland annat användas till tillgänglighetsanpassningar som inte var medräknade i det ursprungliga beloppet. Men den frågan har blivit hängande i luften eftersom den återremitterades av kommunfullmäktige.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se