Gruppen-3a-328x120

Förhandlingar pågår om Paradiset

Förhandlingar pågår om Paradiset

Förslaget till ny detaljplan för Paradiset, Doktorns backe och Vänhem återremitterades för att kommunen inte skulle drabbas av stora kostnader på grund av ett gammalt optionsavtal, men förhandlingar med det aktuella företaget, numera Skottenborg, pågår.

Det “bortglömda” optionsavtalet för byggnation i Paradiset fick kommunfullmäktige att återremittera detaljplanen. Men avtalet är i själva verket känt av berörda tjänstemän och politiker och förhandling pågår med byggföretaget Skottenborg, tidigare Hesslebostäder, som hävdar att avtalet gäller. Ett snabbt beslut om detaljplanen hade inte tvingat kommunen att följa avtalet – snarare hade det lett till att det upphävdes.

Utspelet från Ulf Berggren (SD) på måndagens kommunfullmäktige handlade om att kommunen riskerar extra kostnader på upp till tio miljoner kronor på grund av ett “bortglömt” optionsavtal. Därför borde detaljplanen återremitteras.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Tar vi denna detaljplanen ikväll får kommunen faktiskt leva upp till optionsavtalet. Det gör att kommunen förlorar någonstans mellan fyra och åtta, kanske tio miljoner kronor, sa Ulf Berggren inför förvånade fullmäktigeledamöter.

Men åtminstone en del av dem kände till optionsavtalet, det enda kvarvarande av tre avtal för olika delar av Paradiset och Vänhem som tecknades 2013. De andra två intressenterna, Länsförsäkringar och P & L Nordic AB, har sagt upp sina avtal i samförstånd med kommunen.

Ulf Berggrens uppgift om att avtalet innehåller fastställda kvadratmeterpriser, som är betydligt lägre än dagens priset, stämmer. Köpeskillingen ska beräknas på det som ger högsta värdet av antingen 300 kronor per kvadratmeter kvartersmark för fastighetens areal eller 600 kronor per kvadratmeter för byggrätt med kontor, handel och centrumverksamhet enligt blivande detaljplan

Återremiss gynnar avtalet

Men avtalet gäller bara om markanvisningsavtal tecknas innan detaljplanen vinner laga kraft. Något markanvisningsavtal finns ännu inte, så ett snabbt beslut om att anta detaljplanen skulle snarare sätta avtalet ur spel. Dessutom är inte heller ett gällande optionsavtal bindande, det är bara en avsikt att ge det berörda företaget företrädesrätt.

Men en förhandling pågår. Det bekräftar både tekniska nämndens ordförande Torsten Nilsson (M) och projekt- och exploateringschef Jonatan Jeppsson Norberg.

På tisdagen, dagen efter kommunfullmäktige, skickade Roger Svensson på Skottenborg ett mejl till politikerna i tekniska nämndens arbetsutskott, alltså förutom Ulf Berggren, Torsten Nilsson och Benny Petersson (S). Roger Svensson påminner där om att bolaget i början av februari i år skickade ett mejl till exploateringsavdelningen där man åberopade framtagandet av ett markanvisningsavtal i enligthet med avtalet. Han skriver: “Har Hässleholms kommun för avsikt att avvika från processen eller ej önskar att fullfölja avtalet önskar vi ta del av detta omgående.”

”Överens om att titta
vidare på frågan”

Jonathan Jeppsson Norberg skriver i ett mejl till Frilagt: “Jag har diskuterat Skottenborgs avtal med dem och vi är överens om att titta vidare på frågan. Mer än så är inte bestämt i dagsläget”.

Han förklarar att avtalet är skrivet efter en gammal modell: “När vi tittar på ett nytt avtal för Skottenborg så kommer vi försöka styra om det så det passar bättre in i hur vi hade gjort idag. Men eftersom det är en förhandling i en affärsrelation är det inte något vi kan kommentera vidare förrän vi har ett färdigt förslag.”

Han anser att avtalet är giltigt, men kan inte svara på exakt hur det ska tolkas.

Torsten Nilsson gillar inte att optionsavtalet och detaljplanen kopplades samman vid kommunfullmäktiges sammanträde.

Tekniska nämndens ordförande Torsten Nilsson (M) vill inte koppla ihop detaljplanen och optionsavtalet. Foto: Urban Önell

– Det är två olika saker, säger han.

Han anser att detaljplanen ska antas innan man bestämmer vem som ska bygga var och inget markanvisningsavtal är klart.

– Det diskuteras, vi får se var vi hamnar, säger han.

Har ambitionen
att följa de avtal vi har

Han vill inte berätta närmare om vad som sagts, men bekräftar att diskussioner pågår med både Skottenborg och andra intressenter.

– Jag kan inte uttala mig om en förhandling som inte skett ännu. Men jag tror att vi kommer att komma överens, säger han.

Torsten Nilsson förklarar att optionsavtalet inte gäller juridiskt.

– Men vi har ambitionen att följa de avtal vi har, säger han.

Han hade ingenting emot en återremiss.

– Men det hade inte med detta att göra, säger han kryptiskt.

Möte med kommunen
för två veckor sedan

Även Ulf Berggren vet att diskussioner pågår med Skottenborg.

– Jag vet att Skottenborg hade ett möte med kommunen för cirka två veckor sedan, säger han.

Det möte där han fick upp ögonen för optionsavtalet hölls fyra veckor tidigare. Han säger till Frilagt att han inte ställer sig bakom att avtalet ska sägas upp.

– Det handlar om hur vi behandlar våra företagare, säger han.

Ulf Berggren (SD) begärde återremissen, men säger nu att han inte vill att avtalet sägs upp och att frågan gäller hur kommunen behandlar sina företagare. Foto: Lotta Persson

Detta var inte vad han sa i kommunfullmäktige, men han håller fast vid att avtalet borde ha varit med i handlingarna inför kommunfullmäktige.

– Det är bättre att vi reder ut detta innan vi beslutar om detaljplanen. Att frångå avtalet kan kosta pengar, säger han.

Ingen rätt till ersättning
om avtalet bryts

Men det står uttryckligen i avtalet att ingen av parterna har rätt till ersättning om det bryts för att förutsättningarna inte uppfylls. Det gäller bland annat att markanvisningsavtal ska träffas innan detaljplanen vunnit laga kraft och köpeavtal senast två månader efter att detaljplanen vunnit laga kraft.

Berggren tycker att det var ett felaktigt arbetssätt 2013, när avtalen tecknades innan planarbetet ens kommit igång. Sedan tog det nio år innan det fanns ett färdigt planförslag.

– Priserna har mer än fördubblats. Men vi måste stå för något. Det är inte konstigt att vi ligger lågt i företagsrankingar, säger Ulf Berggren.

Frågan är nu om kommunen ska komma överens med Skottenborg med avtalet som grund och i så fall sänka priset för övriga byggherrar också.

– Det blir inte lätt, men det är främst upp till dem som styr kommunen. M får ta tag i det, säger Ulf Berggren.

Kunde du inte tagit upp frågan före fullmäktige?

– Efter valet 2018 sa alliansen att de skulle ha dialog med oss, men det har de inte haft. Varför ska jag hjälpa dem och vara snäll? Det är bättre att jag sågar dem i kommunfullmäktige, säger han.

Berit Önell

Läs mer:

2022-02-28 Inget beslut om exploatering av Paradiset

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se