torsjö live

Saknar förmågan att ta till sig information

Saknar förmågan att ta till sig information

INSÄNDARE. Ett nybyggt boende som är redo att tas i bruk. Ett boende med möjligheter för boende och personal med fin miljö både inom och utomhus. Alla partier är nöjda med den lösningen utom ett som sticker ut. Folkets väl borde kanske byta namn då deras ståndpunkt att i stället använda befintliga lokaler i kommunens ägo inte vore till gagn för vare sig boende ej heller personal. Man förespråkar bland annat att använda gamla avdelning sex på Högalid. En avdelning med tolv platser fördelat på två plan. En lösning som inte är försvarbar med de extra kostnader detta medför. Arbetsmiljön och mycket praktiska problem som det innebär att ha två våningar för samma enhet hade kvarstått. Men framförallt patientsäkerheten att inte ha uppsikt och kontroll på vad som sker hos våra boende. 

Denna informationen har givits oss i omsorgsnämnden vid ett flertal tillfällen av olika tjänstemän från förvaltningens sida. Men Folkets väl och dess representant i nämnden verkar inte vilja eller saknar förmågan att ta till sig denna information! 

Som fritidspolitiker är vi ofta helt beroende av den ståndpunkt som våra tjänstemän från förvaltningen presenterar på våra möten. Om vi väljer att inte använda oss av den informationen för att ta kloka beslut kan man ju undra vad som då skall ligga till grund när politiska beslut skall fattas. 

Anders Wallentheim

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se