torsjö live vers2

Att skilja på folk och folk strider mot demokratin

Att skilja på folk och folk strider mot demokratin

INSÄNDARE. Kriget i Ukraina är beklagligt och fruktansvärt, oavsett bedömningsgrunder, politiskt, humanitärt eller juridiskt. Vad kriget har åstadkommit här i Sverige och på flera håll i Europa är exponeringen av en utbredd rasism och brist på medmänsklighet, ovärdigt var och en i ett modernt demokratiskt samhälle! En rasism som under lång tid har skylts över och dolts under rationella förklaringar, som ekonomi, rättvisa och behov.

Frilagt har rapporterat att Hässleholms Kommun aktivt engagerat sig i flyktingmottagande av Ukrainska flyktingar och uppenbarligen är beredda att ta emot fler. Människor har öppnat sitt hem och bjudit in flyktingar. Man kan inte höra några invändningar från den konservativa högerkanten, som varit mest högljudd i motståndet mot flyktingmottagande. En ledande moderat i Staffanstorp sade, i försvar för ändrat ställningstagande där, ”det är skillnad på folk och folk”. Om man gör skillnad på folk när det gäller liv och säkerhet, är risken uppenbar att man gör skillnad på folk även i andra avseenden. Uppenbarligen är skillnaden beroende på religion, etnisk tillhörighet eller ras, men kan också gälla social status beroende på arbete och ekonomi!

Sverigedemokraterna har lokalt och nationellt engagerat sig hårt mot tiggeri, som ofta sker utanför en välbesökt matvaruaffär i kommunen. Man är mer upprörd över en ensam tiggare utanför t ex en ICA affär, än ett gäng missbrukare (så kallade A-lagare) på kommunens torg eller i en av kommunens parker. Dessa tiggare är i regel Romer från Rumänien, där de är diskriminerade. Det är högst troligt att anledningen till Sverigedemokraternas inställning till tiggeri är aversion till Romernas etniska tillhörighet.  I dagens krigsituation blir Ukraina sönderbombat av Ryssland och naturligtvis behöver flyktingarna hjälp och stöd! Tyvärr fick inte flyktingarna från Syrien 2015/2016 samma stöd från vårt samhälle. Idag bombar Ryssland städer i Ukraina. För 6-7 år sedan bombade Ryssland städer i Syrien, i sitt stöd för syriska regimen. Staden Aleppo, med drygt 2 miljoner innevånare, bombades och formligen lades i ruiner. ”Läkare Utan Gränser” rapporterade ”Medan slaget om staden Aleppo når sin mest kritiska punkt ser vi med bestörtning på det våld som utövas mot civila och den passivitet som visas av alla de som kan göra något för att stoppa det”. Ryssland begick samma krigsbrott då, som de gör nu, utan att Europa agerade.

Men vi har ju nu fått veta att det är skillnad på folk och folk.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Syrienflyktingarna utmålades av många, främst Sverigedemokraterna, som lycksökare och kriminella, som inte var värdiga vår hjälp och stöd. Därför hänvisades de till stor del att klara sig själva, vilket ledde till boende i segregerade områden. Områden som karaktäriseras av låga inkomster, låg utbildning, arbetslöshet och utvecklandet av etniska och religiösa särdrag. Det är inte lätt att lyckas i livet, om man ständigt möts av misstro, fördömande och beskyllningar.

Man kan spekulera hur det hade blivit, om syrienflyktingarna fått samma mottagande som flyktingarna från Ukraina. Om svenskar hade öppnat sina hem och  bjudit in dem och integrerat dem i vardagen. Hur hade deras liv och möjligheter förändrats? Den nationalistiska högern har motiverat sitt flyktinghat med ekonomiska argument. Pensionärernas situation skulle förbättras om inte flyktingar kostade pengar, samma sak med skolor, sjukvård och all övrig välfärd. Flyktingarna har varit en en alltför tung börda för samhället att bära! Frågan måste bli om man kommer att vidmakthålla samma inställning till flyktingfrågan? När vi nu har flyktingar komma, varför hör vi inga protester från högern? Om flyktingar är så ekonomiskt betungande, hur motiverar man att medverka till ökat flyktingmottagande? Sverigedemokraterna och Moderaterna behöver förklara sin ståndpunkt avseende problemet. Det är skillnad på folk och folk, är inte en godtagbar förklaring och strider mot alla demokratiska principer, där alla människor har lika värde. Allt annat är rasism i en eller annan form!

Stanley Hallström, Partipolitiskt Oberoende

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se