torsjö live vers2

Lokala väktare behövs för att öka tryggheten

Lokala väktare behövs för att öka tryggheten

INSÄNDARE. Tryggheten i vårt Hässleholm upplevs minska och känslan av otrygghet breder ut sig.

“Säkerhet definieras som den faktiska risken att utsättas för brott och ordningsstörningar, medan trygghet är individens upplevelse av säkerheten/risken.” Så skriver organisationen Tryggare Sverige, under avdelningen definition och avgränsning. Man skiljer alltså på dessa två, och så bör vi också göra.

Ett återkommande argument vi ofta hörs upprepas i debatten är huruvida antal brott faktiskt har ökat eller minskat. (BRÅ konstaterar att antalet anmälda brott har minskat.) Men på fler och fler platser i vårt långa land, upplever allt fler en ökad känsla av otrygghet, trots att antalet brott minskar.

Vad kan detta bero på? Antagligen är det att andelen våldsbrott ökar och blir grövre. Men att otryggheten breder ut sig och ökar är högst bevisat, under flera år har trygghetsmätningar visat på ökad känsla av otrygghet.

Så även i vår en gång så trygga kommun. Därför motionerar vi i Sverigedemokraterna Hässleholm för att vi skall införa en lokal väktarorganisation enligt Sölvesborgs kommuns organisation. Det som är så bra med denna organisation är att vi själva kan bestämma dagligen vart våra väktare ska patrullera, inte bara i staden utan i alla kransorter i kommunen.

Sölvesborgsmodellen har redan visat sig uppskattat i Sölvesborg och har bidragit till att sänka känslan av otrygghet. Sverigedemokraterna menar på att minskad otrygghet kommer i längden att påverka samhället positivt på alla plan, från sociala till ekonomiska. Vi måste bryta den negativa trenden så fort som möjligt, var och en av oss förstår nog allvaret i ett samhälle som blir mer och mer otryggt.

Därför hoppas vi på att vår motion bifalles och att en lokal väktarorganisation snart blir verklighet.

Hanna Nilsson (SD)

Daniel Talmid (SD)

Sven Lundh (SD)

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se