torsjö live vers2

Centerpartiet står på de våldsutsattas sida

Centerpartiet står på de våldsutsattas sida

INSÄNDARE. Våld i nära relationer har varit ett känt problem i många år, trots det är det väldigt få som arbetar strukturerat för att förebygga det skadliga våldet. Under 2020 konstaterades 17 fall av dödligt våld där offer och förövare hade en par­relation (BRÅ). Våld i nära relationer drabbar årligen 6,8% av befolkningen (BRÅ, 2012). Mindre än tio procent av de som drabbas får professionell hjälp och mindre än fem procent polisanmäler (NCK, 2014). Kommuner och regioner har goda möjligheter att förebygga våld i nära relationer eftersom de har många anställda. Dessutom är det deras ansvar att hantera förekomst av våld i hemmet bland anställd personal, enligt SKR.

Våld i nära relationer får konsekvenser för alla inblandade och kostar samhället både lidande och pengar. Den spårbara summan kostar årligen 13 miljarder i Sverige, men mörkertalet som utsätts för våld och inte anmäler är fortfarande stort. Den faktiska kostnaden beräknas således vara mycket högre. Våld leder till ohälsa, nedsatt arbetsförmåga, sjukskrivning och mycket annat. Det finns många vinster med att utforma strukturerade satsningar som kan förebygga olika sorters våld som sker i samhället. Om små barn får hjälp tidigt kan man förebygga risker som psykisk ohälsa eller gatuvåld. Om vuxna får hjälp i ett tidigt skede minimeras risker för ohälsa, sjukskrivning och arbetslöshet. På det sättet kan man förebygga våldsamma destruktiva banor. Vi i Centerpartiet vill sträva efter hållbar utveckling och ge kraft åt varje människa.

Därför vill vi: Att kommuner och regioner utformar handlingsplaner för att bemöta anställda som utsätter/utsätts för våld i nära relationer. Införa frågor om våld som rutinfrågor vid långtidssjukskrivning eller frekventa sjukskrivningar. Att införa rutinfrågor om våld i medarbetarsamtal. Utbilda all personal om våld i nära relation.

Anna Pålsson (C), Regionkandidat nordöstra Skåne

Sofia Nilsson (C), Riksdagsledamot

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se