Gruppen-3a-328x120

Regnbågsfärger

Regnbågsfärger

INSÄNDARE. Det hände något anmärkningsvärt på Hässleholms fullmäktige den 28/2. En motion som lades av MP behandlades och debatterades angående att Hässleholms kommun ska vara generös med att visa för sina medborgare och besökare att vi stödjer och står upp för Hbtqi (homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer som identifierar sig som queer eller intersexperson). Kommunen kan t.ex. hissa Regnbågsflaggan och även använda denna färgkombination på olika sätt i stadsrummet. Både förvaltningars svar och debatten fastnade  på exemplet parkbänkar. Hur Regnbågens färger används är mindre viktigt tycker jag. Men att det görs är oerhört viktigt. I debatten hördes bla att gråa och gröna bänkar utesluter ingen, de är ju fina…missförståndet att alla kommunens bänkar skulle målas om för en stor kostnad yttrades…och vi fick även höra att frågan på nåt sett trivialiserade Putins vidriga angrepp på Ukraina…Men vilka värden kämpar Ukrainare för? Rätten att skapa sin egen framtid. Att man får vara den man är i ett fritt demokratiskt land. Ukraina, en ung demokrati kämpar mot ett invaderande auktoritärt högernationalistiskt Ryssland. FN, Eu och majoriteten av länder på vårt arma klot står för mänskliga rättigheter och allas lika värde. Rätten att älska vem man vill är okränkbar. Motionen blev nedröstad. Endast Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade för. Jag tycker det är dags att Hässleholms kommun visar var man står i frågan. Hur vi gör det kan vara enkelt, men för många tyvärr, tydligen så svårt. Tack till Mp för att ni lade motionen och blottlade denna frågan.

Magnus Åkeborn Vänsterpartie

Anita Peterson Vänsterpartiet 

Alfred Johansson Vänsterpartiet 

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se