logga-ligg-tjock

Villaträdgårdens påverkan

Villaträdgårdens påverkan

INSÄNDARE. Varför skall jag som skogsägare ta all möjlig hänsyn till biologisk mångfald, artskyddsförordningar och andra regler som in i minsta detalj bestämmer hur jag sköter min skog?”   Varförfrågan kommer från en person som noterat utvecklingen i många villaträdgårdar. Där dominerar nu sten- och plattsättning, asfaltytor, pooler, gräsmattor osv i stället för rabatter och grönsaksodlingar. Stora ytor uppstår där varken växtlighet eller djur kan utvecklas. Varför kan inte myndigheter lita på att den enskilde skogsbrukaren genom sitt sätt att sköta skogen verkar för klimatets bästa och ger goda förutsättningar för biologisk mångfald och djurliv? Ingen myndighet orkar lägga sig i hur trädgårdsytor sköts. Kanske borde mera forskning ske om vilka konsekvenser den moderna villaträdgården får för djur- och växtliv?

Lars-Ivar Ericson C, Tyringe        

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se