torsjö live vers2

Moderata föreningar utanför staden går samman

Moderata föreningar utanför staden går samman

Jörgen K Nilsson aviserade i höstas att han skulle lämna politiken i protest mot att Kenny Hansson vann provvalet i Moderaternas Hässleholmskrets. Men när det var dags för nomineringsstämma var det istället Lina Bengtsson som tog förstaplatsen på valsedeln. Nu satsar Jörgen K Nilsson på nytt och har just valts till ordförande för en nybildad större förening inom Moderaternas Hässleholmskrets.

Tyringemoderaterna och Moderaterna i Västra Göinge har beslutat gå samman under namnet Moderaterna i Västra Göinge. Jörgen K Nilsson, som tidigare var ordförande i föreningen i Västra Göinge som omfattat Bjärnum, Vittsjö och Hästveda, valdes vid det gemensamma årsmötet den 19 mars till ordförande. Vice ordförande är Tyringemoderaternas tidigare ordförande Lynn Thulin.

Jörgen K Nilsson förklarar att Västra Göinge är ett namn som passar bra eftersom det förr var namnet på häraden som innefattade alla de gamla socknarna i Hässleholms kommun.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Då är det logiskt om vi församlar alla våra snapphanar ute i bygden under det namnet, säger han.

Jörgen K Nilsson, ordförande i den nya föreningen.

Han konstaterar att frågan som fick honom att vilja avgå är utagerad.

Genom samgåendet finns nu bara två föreningar i Hässleholmskretsen: Moderaterna i Västra Göinge och Hässleholmsmoderaterna där Kenny Hansson nyligen omvaldes som ordförande.

– Hässleholm är en stor kommun, både till ytan och befolkning. Det som särskiljer kommunen är att över 60 procent bor utanför Hässleholms stad, och vi har kransorter som är lika folkrika som en mindre kommun. Det behövs en tydlig och sammanhållen röst för de perspektiv som våra medlemmar förväntar sig att Moderaterna ska driva för företagande, bostadsutveckling och landsbygd. Det är jag övertygad om kommer stärkas i och med detta samgående, säger Jörgen K Nilsson i ett pressmeddelande om samgåendet.

Lynn Thulin, vice ordförande.

Den nya föreningen har en stor styrelse med tio ordinarie ledamöter och fem ersättare som kan utökas till tio. Bland de ordinarie ledamöterna i styrelsen finns både valsedelns toppnamn Lina Bengtsson, Hästveda och nyligen avgångne kretsordföranden Joakim Karlsson, Tyringe. Dessutom ingår Charlotta Eroldsson, Hörja, Stefan Larsson, Vittsjö, Mats Erlingsson, Röke, Axel Johnsson, Hästveda, Kristina Lind, Tyringe, och Sebastian Johansson, Vittsjö.

Ersättare är kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson, Hästveda, Maija-Liisa Mogensen, Vankiva, Bengt Troedsson, Bjärnum, Gunilla Zadig, Tyringe, och Sven-Ingvar Jönsson, Tyringe. Ett förslag om en sjätte ersättare finns redan: Göinge MUF:s avgående ordförande Filip Wahlqvist från Hästveda.

Styrelsen har också beslutat tillsätta lokala ansvariga för arbetsgrupper i byar och kransorter i kommunen.

– Ofta hörs det inom föreningsliv och politik att människor inte längre är engagerade i föreningslivet. Det tror jag är fel. Människor är absolut nyfikna och vill vara med och påverka, men de tråkiga delarna av styrelsearbetet och höga krav på administration avskräcker. Med samgåendet och beslutad arbetsordning får vi det bästa av båda världar: en stor styrelse som hjälper varandra och många som kan engagera sig i de roliga delarna av politiken ute i byarna utan att det blir betungande, säger Lynn Thulin i pressmeddelandet.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se