Gruppen-3a-328x120

Ukrainska elever kan öppna Kyrkskolan

Ukrainska elever kan öppna Kyrkskolan

Kyrkskolan kan bli skola igen om det kommer många ukrainska elever. Foto: Lotta Persson

Kyrkskolan i Hässleholm ska byggas om till bostäder, men kan tillfälligt bli skola igen om det kommer många ukrainska elever till kommunen.

– Vi håller på att möblera upp en del av Kyrkskolan. Det finns ingen anledning att vänta, berätta skolchef Niklas Persson.

Barn- och utbildningsförvaltningen söker också ukrainsktalande studiehandledare och lärare.

Än så länge har inga av de ukrainska flyktingarna börjat skolan i kommunen, även om någon elev är på väg in i grundskolan. Men det kommer att bli aktuellt inom kort och barn- och utbildningsförvaltningen är i full gång med de förberedelser som går att göra i dagsläget. Än så länge är det okänt hur många elever som kommer och var i kommunen de ska gå i skola.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Det kan förändras väldigt snabbt och slå ojämnt beroende på vilket ort de kommer till, säger Niklas Persson.

Han berättar att en översyn över tillgången på lokaler ingår i förberedelsearbetet.

– Vi tittar på alternativa lokaler för ifall vi behöver skala upp om det blir ett större mottagande.

Kyrkskolan kan då bli aktuell.

– Vi vill säkerställa att Kyrkskolan går att använda vid behov. Den är bra att ha i bakfickan, antingen för gymnasieskola eller grundskola, säger Niklas Persson.

Någon renodlad skola för nyanlända är inte planerad. Men om det kommer ett par hundra barn till Hässleholm är det inte säkert att de nuvarande klasserna räcker till.

Lektionssalar ställs nu i ordning i Kyrkskolan och internetuppkoppling säkerställs.

– Vi gör det med tillgängliga medel och utnyttjar bland annat överskottsmaterial från Ge och få (daglig verksamhet där bland annat möbler renoveras). Vi tömmer också skyddsrum nu och där hittar vi ganska mycket, säger Niklas Persson.

Barn- och utbildningsförvaltningen annonserar nu efter ukrainsktalande personal för studiehandledning. Annons för lärare kommer också att gå ut inom kort. Hur många som behövs är i dagsläget okänt, men man vill gå ut i tid eftersom det kan bli konkurrens. En lärare är redan anställd, en person med lärarbakgrund från Ukraina.

– Behovet kan förändras väldigt snabbt. Det svåra är att både ha framförhållning och ha lite is i magen. Vi måste hantera ekonomin med varsamhet, säger Niklas Persson.

Budgetuppföljningen vid torsdagens sammanträde i barn- och utbildningsnämnden visade för första gången på mycket länge ett litet plus på knappt 1,5 miljoner kronor. Överskottet beror bland annat på vakanta tjänster, ökade asylbidrag och retroaktiv ersättning för sjuklönekostnader för december 2021. Det finns dock många osäkra faktorer framöver, inte minst kostnader för mottagande av nyanlända.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se