Gruppen-3a-328x120

Även äldre har kulturbehov

Även äldre har kulturbehov

INSÄNDARE. Att fysisk aktivitet befrämjar ett gott åldrande är en faktor som ofta lyfts fram i folkhälsosammanhang. Motion i kombination med rätt kost kan medverka till ökad livslängd och  mindre behov av läkemedel och hjälpmedel.

En annan faktor som inte lika ofta lyfts fram är betydelsen av att äldre personer får möjlighet att fortsätta sitt kulturutövande och sitt kulturella skapande. Behovet av kultur upphör inte med åldern, tvärtom.

Det finns studier som visar hur kulturen påverkar hälsoläget inom omsorg och sjukvård. Musikaliska upplevelser kan minska smärta och ångest hos de som drabbats av svår sjukdom. Körsång har goda effekter på hälsan.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Jag skulle önska att region och kommuner i större omfattning än vad som nu sker uppmärksammar kulturens betydelse för äldre och att medel avsätts för detta viktiga ändamål.

Lars-Ivar Ericson C, kandidat i regionvalet

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se