torsjö live

Skånetrafiken ifrågasätter Järnvägsgatans dubbelriktning

Skånetrafiken ifrågasätter Järnvägsgatans dubbelriktning

Järnvägsgatan ska åter bli dubbelriktad för biltrafik, enligt fullmäktiges beslut. Men Skånetrafiken protesterar och menar att det blir för trångt för bussarna. Foto: Lotta Persson

I ett brev till Hässleholms kommun ifrågasätter Skånetrafikens kollektivtrafiknämnd fullmäktiges beslut att åter dubbelrikta den enkelriktade delen av Järnvägsgatan i Hässleholm. Anledningen är att det kommer att bli trångt för bussarna. Kommunens handläggare Richard Heingard gissar att cykelbanorna måste tas bort och att det blir problem med en idé om en ny entré från stationshuset mot Järnvägsgatan.

Ombyggnaden av centrum där halva Järnvägsgatan enkelriktades 2018 har varit ifrågasatt och den styrande borgerliga minoriteten har drivit att hela gatan ska bli dubbelriktad igen. I höstas antog kommunfullmäktige alliansens budget där 1,6 miljoner kronor avsatts till detta.

Skånetrafikens kollektivtrafiknämnd fick kännedom om beslutet vid ett av de gemensamma presidiemöten man brukar ha med Hässleholms kommun. Vid samma tillfälle antogs ett måldokument för att öka resandet i kollektivtrafiken med satsningar på både själva trafiken och infrastrukturen kring denna. Enligt Skånetrafiken passar en dubbelriktning av Järnvägsgatan förbi stationen inte in där.

Kollektivtrafiknämndens ställföreträdande trafikdirektör Ulf Welin skriver i brevet till kommunen bland annat: “Skånetrafiken menar att åtgärden är direkt kontraproduktiv mot kollektivtrafiken eftersom framkomligheten, och därmed restiden, påverkas negativt”.

Men från kommunens sida anses projektet bara som en fråga om verkställighet på tjänstemannanivå. Ronny Nilsson, avdelningschef för gata och park på tekniska förvaltningen, berättar att han lagt fram ett förslag till utformning till politikerna i tekniska nämnden. Något beslut har dock inte fattats där.

– De har tittat på det och vi är väl överens. Vi ska göra det så fort som möjligt, i april om inte vädret hindrar, säger han.

Brevet från Skånetrafiken stoppar inte planerna.

– Vi såg brevet som en information om att de inte tyckte om att vi skulle göra det. För oss förändrar det ingenting, säger Ronny Nilsson.

Brevet är daterat den 2 mars och skickades till kommunkansliet. Även tekniska nämndens ordförande Torsten Nilsson (M) fick del av det, men det var inte ett ärende på tekniska nämndens sammanträde i torsdags.

Benny Petersson (S) tycker att brevet från Skånetrafiken negligerats. Foto: Lotta Persson

– Min uppfattning är att det borde varit uppe. Det har helt negligerats, säger andre vice ordförande Benny Petersson (S) som fick läsa brevet betydligt senare.

Han hade önskat att nämnden haft en dialog med Skånetrafiken om förändringen.

– Jag frågade om de tänkte ta hänsyn till synpunkterna, men det nonchalerades, säger Benny Petersson.

– Tekniska nämnden är också trafiknämnd och vi ska ta extra hänsyn till trafiksäkerheten, säger han.

Han gillar inte sättet ärendet hanterats på. Han tycker inte att det hörs mycket kritik mot trafiksituationen längre och hans parti vill inte heller lägga medel på att riva upp en gata som nyligen byggts om.

– Vi har protesterat, säger han.

Torsten Nilsson tyckte inte att frågan behövde tas upp till beslut i tekniska nämnden.

– Vi har fått ett uppdrag i budgeten och pengar är avsatta, säger han.

Tekniska nämndens ordförande Torsten Nilsson (M) ser ingen anledning att diskutera beslutet med Skånetrafiken. Foto: Urban Önell

Han har pratat “som hastigast” med Richard Heingard, kommunledningsförvaltningens projektledare för infrastruktur, som utsetts till handläggare.

Torsten Nilsson ser ingen anledning att diskutera beslutet med Skånetrafiken.

– Det ligger fast och det kör vi på. Vad är det som säger att Skånetrafiken har veto? Det här är ett demokratiskt beslut fattat i fullmäktige. Det finns andra som har synpunkter också och till och med applåderar och säger att det var på tiden, säger han.

Han tror inte att det ska bli några problem för bussarna att komma fram.

– De får eventuellt hålla några sekunder för ett annat fordon. Jag fattar inte att detta skulle vara en kioskvältare. Vi kanske förbättrar tillgängligheten i staden. Folk från landsbygden behöver in och hämta och lämna folk vid stationen. Det blir en ny av- och påstigningsplats där. 60 procent av invånarna bor utanför staden, säger han.

Richard Heingard är inte säker på att Skånetrafikens brev kräver något svar. Men han har viss förståelse för synpunkterna.

– Tillgängligheten för bussarna blir sämre. Det blir jättetajt. Men det är beslutat. Jag har inga synpunkter, säger han.

Richard Heingard, projektledare för infrastruktur i Hässleholms kommun, vill ha en dialog innan man börjar gräva.

Han menar att en följd av beslutet blir att cykelbanorna inte får plats.

– De säger inte att cykelbanorna ska bort, men det är en rimlig gissning. Möjligen går det att göra smalare trottoarer. Åtminstone den norrut är ganska bred nu, säger han.

Han tycker att det behöver komma fram att det också pågår ett arbete med att utveckla stationen genom en överenskommelse mellan Jernhusen, Trafikverket, Region Skåne och Hässleholms kommun.

– Där ingår bland annat de nya trapporna och hissarna till plattformarna. Nästa steg som diskuterats är en ny entré ut mot Hässleholms centrum, rakt fram från rulltrappan. Då behövs en ny trappa. Nu kommer man att kliva rakt ut i dubbelriktad trafik, säger han.

Han förklarar att kommunens samarbetspartners reagerat på beslutet.

– De är nog lite förvånade över att kommunen backar på den positiva utveckling som kom genom enkelriktningen. Men kommunfullmäktige tycker att detta är en positiv utveckling. Det är väl våra politiker som är bäst på att besluta om utvecklingen här och vi har en stor landsbygd. Samtidigt är målsättningen att förbättra kollektivtrafiken. Man kan också fundera på vad som driver handeln mest, bilismen eller kollektivtrafiken, säger han.

Han ser det som nödvändigt att kommunen och Skånetrafiken har en dialog i frågan. Han ska därför kontakta tekniska förvaltningen. Han berättar också att Skånetrafiken lovat komplettera brevet med material som visar på för- och nackdelar med enkelriktning och dubbelriktning av Järnvägsgatan.

– Deras önskan är att ha en dialog. Vi behöver sätta oss ner innan vi börjar gräva, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se