torsjö live vers2

Minskad smitta och inga visir i hemtjänsten

Minskad smitta och inga visir i hemtjänsten

Covidsmittan har de senaste veckorna minskat inom äldreomsorgen. Skyddsutrustningen trappas därför ner inom hemtjänsten och visir rekommenderas inte längre generellt. På måndagen fanns sju smittade inom omsorgen i Hässleholms kommun, samtliga på äldreboendet Ekegården.

Den 1 april upphör covid-19 att klassas som samhällsfarlig sjukdom. Den ska dock fortfarande rapporteras och smittspåras inom vård och omsorg.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne. Foto: Region Skåne, Bengt Flemark

Enligt ett pressmeddelande från Region Skåne blir den största skillnaden att patienter med diagnosen covid-19 inte längre får tvingande förhållningsregler utan enbart råd och stöd.

– Att sjukdomen inte längre klassas som samhällsfarlig innebär inte att den inte finns i samhället. Covid-19 smittar fortfarande många och det är viktigt att man precis som tidigare vid symtom stannar hemma från arbete, skola och andra aktiviteter där man riskerar smitta andra. Man ska stanna hemma tills man blivit stabilt förbättrad och varit feberfri i minst ett dygn. Då riskerar du inte att smitta andra som har hög risk att fara illa av covid-19, säger Region Skånes smittskyddsläkare Eva Melander i pressmeddelandet.

På tisdagen vårdades 82 personer med covid-19 på skånska sjukhus. Ingen av dem behövde intensivvård. Förra veckan skrevs endast en person in på intensivvårdsavdelning.

Sjukhusinläggningarna på grund av covid-19 har minskat de senaste veckorna och ingen covidpatient vårdas längre på IVA i Skåne. Illustration ur Region Skånes lägesbild
Åsa Ollerstam Lundh, omsorgschef i Hässleholms kommun. Foto: Privat

Hässleholms kommuns omsorgschef Åsa Ollerstam Lundh berättar att det fanns cirka 40 covidfall inom omsorgen för en månad sedan.

– Smittan har nu gått ner rejält, säger hon.

Den 15 mars uppdaterade Vårdhygien Skåne sina rekommendationer om skyddsutrustning. Rekommendationen om kontinuerlig användning av visir i ordinärt boende, det vill säga hemtjänst, togs bort.

Det som kvarstår nu är munskydd vid patientnära arbete, visir som tillägg vid misstänkt eller konstaterad covid-19 samt vid misstanke om smittspridning på enheten och att personalen håller avstånd när det är möjligt. Personalen ska dessutom överväga att använda munskydd vid vistelse i utrymmen där det inte går att hålla fysisk distans till annan personal samt vid långvarigt arbete i trånga utrymmen.

Region Skåne uppmanar till fortsatt vaccination mot covid-19.

– Eftersom smittan fortsätter att spridas i samhället finns det fortfarande risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19. För att minska den risken så ska man se till att vaccinera sig, säger Anna Lindén, vaccinsamordnare i Region Skåne, i pressmeddelandet.

Från och med denna vecka erbjuder ett mobilt team också vaccination till flyktingar. Till en början sker det enbart i Arlöv, men målsättningen är att utöka till fler platser.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se