torsjö live vers2

Hopp om att hitta orsaken till urspårning

Hopp om att hitta orsaken till urspårning

Utredningar pågår och det har gjorts fynd som kan bidra till att förklara urspårningen i Tyringe den 18 mars. Foto: Urban Önell

Statens haverikommission har beslutat att inte utreda urspårningen i Tyringe den 18 mars. Men kommissionen följer Trafikverkets och tågföretaget Green Cargos utredningar och fynd har gjorts som ger hopp om att olycksorsaken ska kunna klarläggas. Dessa är dock än så länge hemliga.

Olyckan i Tyringe var ovanlig genom att bara en vagn, ungefär mitt i tåget, spårade ur. Den orsakade sedan skador på cirka 1 600 slipers. En fraktcontainer på vagnen föll av och landade i en trädgård där den slog sönder gaveln på en murad förrådsbyggnad. Ingen människa blev skadad, men det kunde ha gått riktigt illa med tanke på att urspårningen skedde i centrala Tyringe med bostäder, förskola och biltrafik nära järnvägen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Lagen om undersökning av olyckor reglerar vilka händelser som Statens haverikommission ska utreda. Det gäller bland annat när någon människa omkommer eller om fem eller fler skadas. Även andra händelser kan utredas, främst sådana som kan ha orsakats av väsentliga brister i säkerheten eller där kostnaderna överstiger två miljoner euro.

– Den bedömning vi gjorde var att den aktuella händelsen uppnår inte de kriterierna, säger Mikael Hillbo, haveriutredare för spårtrafik.

Han säger också att enligt de initiala uppgifter han fått har man inte hittat någon tydlig brist på varken järnvägen eller tåget.

– Det kan vara skäl för oss att utreda om det finns tecken på ett allvarligt fordonsfel till exempel, säger han.

Konsulten Ensio Puonranta har arbetat som Trafikverkets olycksplatsansvarige i Tyringe. Han har samlat in fakta om olyckan till utredningen, särskilt sådant som rör järnvägsanläggningen.

– Jag gör ingen bedömning, säger han.

Han avlöjar ändå att det finns saker som kan bidra till att olycksorsaken kan utredas.

– Men dem får jag inte uttala mig om, säger han.

Containern föll av den urspårade godsvagnen och rammade en förrådsbyggnad innan den landade upp och ner i en trädgård.

Mikael Bodén håller i utredningen på Trafikverket. Han berättar att den fortfarande befinner sig i ett initialt skede. Faktainsamling sker med hjälp av olycksplatsansvarig.

– Vi håller fortfarande på att få rapporter i omgångar, säger han.

En dialog med andra berörda parter pågår också. Idag, fredag, har Trafikverket möte med Green Cargo.

– Vi har ännu inte börjat analysera, säger Mikael Bodén.

Det är för tidigt att säga om det kan ha funnits någon teknisk brist vid olyckstillfället.

– Vi går på lite olika inspel nu. I nästa steg börjar vi dra slutsatser. Att fastställa orsaken är det sista vi gör. I nuläget bör vi inte försöka deklarera orsaken. Vi är öppna i sinnet och tar in det som finns.

Den fakta man letar efter rör tre områden: infrastrukturens, det vill säga järnvägsanläggningens, status, om tågvagnen på något sätt kan ha orsakat olyckan och om lasten på vagnen kan ha bidragit.

Hur lång tid utredningen kommer att ta vet Mikael Bodén inte.

– Det finns en bortre gräns på fyra månader, men det kan gå fortare, säger han.

På Green Cargo säger presschef Stefan Ray att företaget alltid utreder olyckor.

– Det är rutin för både större och mindre incidenter. Vi har en särskild säkerhetsorganisation, säger han.

Han förklarar att utredningen inte kan kommenteras förrän den är färdig. Han bedömer att det kan ta från en månad upp till ett par månader.

Berit Önell

Läs mer:

2022-03-19 Stora skador: Ingen tågtrafik på hela veckan

2022-03-21 Tågurspårningen kunde slutat värre

2022-03-22 Järnvägen kostar miljoner att reparera

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se