Gruppen-3a-328x120

Olaglig höjning av p-böter

Olaglig höjning av p-böter

P-böter som inte följer lagen gäller inte och pengarna ska nu betalas tillbaka.

Hässleholms kommun höjde avgiften för felparkering så mycket att den blev olaglig. De som fått böter med den högre taxan för att olovligen ha parkerat på handikapplats har nu rätt att få pengarna tillbaka. Kommunfullmäktige måste nu fatta ett nytt beslut på laglig nivå. Tills dess gäller den gamla avgiften.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om taxor och avgifter, men tekniska nämnden, som ansvarar för parkeringsplatserna, förberedde ärendet. Felparkeringsavgifterna hade inte höjts sedan 2009 när tekniska nämndens fattade beslutet den 27 maj 2021. Tjänstemannaförslaget var att uppdatera parkeringspolicyn och höja felparkeringsavgifterna. För handikapplats innebar det en höjning från 1 000 till 1 300 kronor. Det är högsta tillåtna nivå enligt lag, vilket dock inte framgick av beslutsunderlaget.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

På sammanträdet föreslog andre vice ordförande Benny Peterson (S) en höjning till 1 500 kronor. S och C röstade igenom detta eftersom den borgerliga kärnalliansen hade en röst mindre och SD och FV, som inte ville höja några felparkeringsavgifter alls, avstod från att delta i den avgörande voteringen. Sedan kom ärendet inte tillbaka till tjänstemännen för utredning utan vandrade vidare via kommunstyrelsen till kommunfullmäktige som behandlade det den 25 oktober. I båda dessa instanser var alla partier överens om höjningen för olovlig parkering på handikapplats. SD och FV ville dock inte höja övriga avgifter från 400 till 600 (grundavgift) och från 600 till 800 (övrig avgift) och reserverade sig mot dessa beslut.

Den gångna veckan har både Transportstyrelsen och branschorganisationen Svepark hört av sig till kommunen. Transportstyrelsen, som felparkerarna ska betala sina böter till, skriver att man tagit emot underlag för två utfärdade parkeringsanmärkningar på 1 500 kronor. Pengarna kan dock inte drivas in eftersom de är felaktiga och Transportstyrelsen uppmanar därför kommunen att fastställa bötesbeloppet till maximalt 1 300 kronor.

Svepark ger samma uppmaning och föreslår också ett medlemskap i organisationen “så inte fler sådana här missöden uppstår i framtiden”.

Benny Peterson berättar att han blev överraskad när han fick veta att avgiftshöjningen var olaglig.

Benny Petersson (S) kom med idén att höja mer än tjänstemännen föreslagit. Han hade inte en tanke på att det kunde vara olagligt. Foto: Lotta Persson

– Jag kunde inte i min vildaste fantasi föreställa mig att det skulle vara något tak på den. Förslaget gick ju också igenom i många instanser. Ingen opponerade sig. Om jag hade vetat detta hade det så klart fått vara 1 300 kronor, säger han.

Han konstaterar att missen lett till onödigt arbete.

– Men det är bara att göra om och göra rätt, säger han.

Ordförande Torsten Nilsson (M) konstaterar att problemet kommer att lösas och att de som bötfällts får pengarna tillbaka.

– Det är sånt som händer. Det är bara lite pinsamt, säger han.

Ronny Nilsson, chef för gata och park på tekniska förvaltningen, tycker att det är tråkigt att det blivit så här.

– Politikerna ville värna om de handikappade, men hade inte kollat, säger han.

Han konstaterar att den för höga avgiften snabbt kunde stoppas.

– Vår parkeringsvärd reagerade direkt. Vi hann bara bötfälla två, varav en var en kommunbil som fick stå där, säger han.

Avgiften är nu tillbaka på den gamla nivån på 1 000 kronor i väntan på ett nytt beslut i kommunfullmäktige där förslaget blir 1 300 kronor. Frågan kommer inte på tekniska nämndens bord igen.

– Jag tycker inte att det behövs. Vi kan bereda det här på kommunledningsförvaltningen, säger kommunjurist Magnus Gjerstad.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se