torsjö live vers2

Obalanserat kring ”infrastruktur för Sverige i balans”

Obalanserat kring ”infrastruktur för Sverige i balans”

INSÄNDARE. Mårten Nobin (C) och Lars-Ivar Ericson (C) börjar bra i sitt inlägg ”Infrastruktur för ett Sverige i balans” (Frilagt 25/3 2022) genom att referera till transportpolitikens övergripande mål. Åtminstone på papper är målet ”att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet”. I ljuset av denna målsättning kritiserar Nobin och Ericson prioriteringarna i liggande infrastrukturplan och skriver med stora bokstäver att ”Det måste bli ett slut på att storstadsregionerna prioriteras och vissa delar av landet får stå tillbaka när regeringen lägger fram förslag på framtida kommunikationssatsningar”. Så långt håller vi med. Med rätta kritiserar ni regeringens infrastrukturplan, Men som stödparti för regeringen har C haft god tid på sig att diskutera både innehåll och prioriteringar i planen. Speciellt anmärkningsvärt är att Nobin och Ericson lyckas undvika att kommentera ett avsnitt av den ”nya stambanan”, nämligen det lilla höghastighetsavsnittet mellan Lund och Hässleholm, som till hög kostnad kommer att dela mellanskåne och förstöra vackra mosaiklandskap till försumbar nytta. Motivet för att landsortskommunerna ska tillåta en bullrande och klimatbelastande höghastighetsbana (325 km/tim) genom sina landskap är att storstadspendlare mellan Malmö och Stockholm ska få en ca 15 minuters kortare restid. Är inte detta ett flagrant tecken på att storstadsregionerna prioriteras?

Frånvaron av kommentar skriker i Nobin och Ericsons inlägg och gör inte debattörerna trovärdiga på det självvalda temat ”Infrastruktur för ett Sverige i balans”. Ni vill bjuda in TrV och infrastrukturministern för att visa hur eftersatt infrastrukturen är i Nordöstra Skåne och i Blekinge. Det är ett bra initiativ. Glöm inte att samtidigt värna vår tids främsta ”skyddsobjekt” nämligen naturen, klimatet och den biologiska mångfalden. Vi ställer gärna upp och visar den magiska natur som finns i TrV korridorer längs den föreslagna höghastighetsbanan mellan Lund och Hässleholm, så kan ni fylla på vad gäller Nordost Skåne och Blekinge. Om inte annat så kanske vi gemensamt kan påverka TrV så att man som ett nytt grepp börjar tilldela naturen ett värde i den samhällsekonomiska kalkylen, för nu värderas naturen med ett streck- dvs till noll och intet värde. Detta faktum saknar vi också i ett inlägg på temat ”Infrastruktur för ett Sverige i balans”. Naturens värden förvaltar vi bäst genom att undvika att bygga över orörd mark och istället bygga ut för uppgraderade snabbtåg (250 km/tim) i anslutning till befintlig stambana. Vi sparar då också på den goda jorden- som åtminstone historiskt varit en angelägenhet för C.

Välj bort höghastighetsbanan den 11 september!

Inger Björck och Torsten Werner, Billinge 

(politiskt oberoende debattörer)

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se