torsjö live

Migration, klimat och jämställdhet i EU viktigast för unga

De viktigaste EU-frågorna för unga är migration och integration, klimat och jämställdhet. Det visade en undersökning i nordöstra Skåne tidigt i våras. När Europaforum Hässleholm arrangeras för tjugonde gången den 24-25 maj ska företrädare för riksdagspartierna därför debattera dessa ämnen. Forumets program håller nu på att ta form och anmälan är öppen. Europaforum i Hässleholm […]

Ett steg i rätt riktning på Järnvägsgatan

INSÄNDARE. Ville bara kommentera artikeln i tidningen där Lena Wallentheim argumenterar för att den misslyckade ombyggnaden av Järnvägsgatan inte skall återställas. Hela centrumomläggningen, där debaklet med Järnvägsgatan är en del, har blivit så fel och fått förödande konsekvenser. Inga externa utredningar behövs för att konstatera detta. Fakta är att mer än 100 arbetstillfällen har gått […]

Järnvägsgatan snart dubbelriktad igen – men ifrågasatt

– Vilken fakta ligger till grund för beslutet att dubbelrikta Järnvägsgatan igen? Den frågan ställde kommunalrådet Lena Wallentheim (S) till tekniska nämndens ordförande Torsten Nilsson (M) vid måndagskvällens kommunfullmäktige. Svaret handlade bland annat om att enkelriktningen fått stark kritik och att en återgång till tidigare trafikordning skulle öka tillgängligheten för både resande och handlare i […]