torsjö live vers2

Ett steg i rätt riktning på Järnvägsgatan

Ett steg i rätt riktning på Järnvägsgatan

INSÄNDARE. Ville bara kommentera artikeln i tidningen där Lena Wallentheim argumenterar för att den misslyckade ombyggnaden av Järnvägsgatan inte skall återställas. Hela centrumomläggningen, där debaklet med Järnvägsgatan är en del, har blivit så fel och fått förödande konsekvenser. Inga externa utredningar behövs för att konstatera detta. Fakta är att mer än 100 arbetstillfällen har gått förlorade, en stor mängd butiker har fått slå igen, istället för vanliga hederliga Hässleholmare på gator och torg har kriminella börjat ta mer plats i vår stad.

Vi Hässleholmare vill ha en levande stad med ett lättillgängligt inbjudande centrum med trevliga butiker och matställen. Det tror jag faktiskt alla, oavsett partitillhörighet, är överens om. Dock är en första förutsättning för detta att det finns människor i centrum! Helt vanliga, ovanliga, unga, gamla, hederliga människor! Eftersom Hässleholm är Skånes till ytan största kommun är det många som bor ”utombys” och behöver ta bilen hit. Som det blivit genom Lena Wallentheims & co omläggning är detta svårt – både att ta sig in till, och parkera i, centrum. Hässleholm kallas allmänt för ”Den stängda staden”. Det behövs inte heller någon extern utredning för att förstå att ett ”dött” centrum lätt tas över av kriminella.

Så för mig som handlare i sta´n känns det skönt att man nu gör om och gör rätt i denna del (Järnvägsgatan). Det behövs göras mycket mer, men detta är ett steg i rätt riktning mot ett levande centrum – som ju i förlängningen också innebär att Hässleholm blir mer attraktivt där fler vill bo och verka, fler arbetstillfällen och tillväxt. Nästkommande steg (vilka jag skrev om redan 2021 09) hoppas jag blir:

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
  • Kameraövervakning i city så att vi trycker tillbaka de kriminella
  • En ny trafikplan som är gjord av någon som bor här och förstår hur det ska vara
  • P-skiva istället för krångliga automater. Och ta bort den externa lapplisan

Det är mer aktuellt än någonsin med tanke på vad som händer i de centrala delarna av Hässleholm. Och jag vill tillägga en punkt:

  • Vi behöver framförallt verklighetsförankrade politiker som vågar göra något innan det är för sent. Inga fler dyra utredningar, utan istället sunt förnuft.

Benny Söderberg
Urmakarmästare
Förordnad besiktningsman för Sveriges Handelskamrar

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se