logga-ligg-tjock

Järnvägsgatan snart dubbelriktad igen – men ifrågasatt

Järnvägsgatan snart dubbelriktad igen – men ifrågasatt

Inom kort blir hela Järnvägsgatan åter dubbelriktad för personbilstrafik.

– Vilken fakta ligger till grund för beslutet att dubbelrikta Järnvägsgatan igen?

Den frågan ställde kommunalrådet Lena Wallentheim (S) till tekniska nämndens ordförande Torsten Nilsson (M) vid måndagskvällens kommunfullmäktige. Svaret handlade bland annat om att enkelriktningen fått stark kritik och att en återgång till tidigare trafikordning skulle öka tillgängligheten för både resande och handlare i centrala Hässleholm. Dessutom är arbetet budgeterat och påbörjat och väntas vara klart till den 1 juni.

Kommunfullmäktige antog i november kärnalliansens budget där 1,6 miljoner kronor avsatts till att åter dubbelrikta hela Järnvägsgatan. Enkelriktningen av halva gatan, som skedde vid ombyggnaden av centrun 2018, har varit utskälld.

Torsten Nilsson (M), ordförande i tekniska nämnden.

– Enligt vår uppfattning blev enkelriktningen en halvmesyr, förklarade Torsten Nilsson när han svarade på frågan i kommunfullmäktige.

Flera motioner om förändring har avslagits under åren. Dock har några extra parkeringsplatser för hämtning och lämning skapats utanför stationen.

– Men det har inte varit tillräckligt. Därför har vi i kärnalliansen tagit politisk ställning för att dubbelrikta gatan igen, sa Torsten Nilsson.

Lena Wallentheim höll med om att det blev en hel del protester när enkelriktningen genomförts, men menade att det nu lugnat ner sig och att de nya av- och påstigningsplatserna var en tillräcklig åtgärd. Hon hänvisade också till en konsultutredning som visade att Järnvägsgatan antingen borde behållas som den är eller bli helt fri från motorfordonstrafik.

Kommunalrådet Lena Wallentheim (S).

– Hur ska vi skapa ett centrum som är mer attraktivt och som gör att folk vill dit? Då tror vi inte att det viktigaste är biltrafik som kan köra fram och tillbaka, sa Lena Wallentheim.

Istället ville hon ha mer aktiviteter och kaféer och ett tryggare centrum. Hon hävdade också att kollektivtrafiken drar människor till centrum och hänvisade till Skånetrafikens kritik av beslutet om dubbelriktning som kommer att försvåra för busstrafiken.

Torsten Nilsson gillade inte Skånetrafikens uttalande.

– Jag tycker inte att Skånetrafiken ska ha vetorätt över kommunala beslut, sa han.

Han förklarade att han själv prioriterade möjligheter till resande högre än fikaplatser vid stationen och betonade att 60 procent av kommunens invånare bor utanför staden.

– De ska också ha möjlighet att komma in och ta sig vidare, sa han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se