torsjö live vers2

Liberalerna i Hässleholm driver företagsfrågorna

Liberalerna i Hässleholm driver företagsfrågorna

INSÄNDARE. Tack, Johan Hammarqvist för en viktig och bra ledare i Norra Skåne och Kristianstadsbladet! Precis som du skriver är ett bra näringsliv grunden för att säkerställa en bra välfärd och dess finansiering. Mer än 30 procent av Hässleholms kommuns skatteintäkter kommer från småföretagen och dess anställda. Det finns cirka 6 000 företag i kommunen och cirka 4 500 av dessa är enmansföretag (enligt kommunens hemsida).

Det är många faktorer som skapar ett bra näringsliv. Under det senaste året har vi Liberaler fört samtal med lokala företagare om deras villkor vilket har resulterat i ett åtgärdsprogram. Vår lista på saker vi vill förbättra är lång.

Kompetensförsörjningen är ett av de största problemen idag. Det efterfrågas en bättre samverkan mellan skola och näringsliv. Både för att identifiera den kompetens som näringslivet efterfrågar men också för att hitta kontaktytor för att ungdomarna skall komma ut i arbetslivet på praktik och arbetsplatsförlagd utbildning. Som i många andra sammanhang är skolan en nyckelfaktor i detta, den ska ge våra ungdomar grunden för en bra utbildning som de har med sig hela livet.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kommunen måste samverka med näringslivet på ett bättre sätt. Näringslivsfrågorna borde vara på agendan på varje möte. Inställning, bemötande och attityder till näringslivet måste förbättras. Detta gäller både på politisk nivå och på tjänstepersonsnivå. Detta framgår tydligt i Svenskt Näringslivs näringslivsundersökning som du refererar till. Servicen till företagen måste bli bättre. Ställer man en fråga till kommunen skall man få återkoppling inom 24 timmar. Tillståndshandläggning och myndighetsfrågor måste digitaliseras och handläggas fortare.

Vi måste förenkla upphandlingarna i kommunen så att fler mindre och lokala företag kan medverka.

Vi måste ha färdig byggbar mark för företag och boende så man inte behöver vänta på en ny detaljplan i flera år. Detta gäller i alla kommundelar så att hela kommunen kan utvecklas.

För de som vill starta företag i kommunen måste det finnas en snabb och effektiv Lots-grupp som kan vägleda och hjälpa till i hela processen. Den måste stå startklar och direkt påbörja sitt arbete när en förfrågan kommer in.

Vi behöver också skapa mötesplatser, inkubatorer och hubbar som företagen kan samlas kring och utveckla sina verksamheter tillsammans. Genom att hjälpa enmansföretag att utvecklas och därmed anställa personal får vi fler människor i arbete och då ökar vi också skatteintäkterna.

Samverkansgruppen Skåne Nordost som flera kommuner ingår i måste lyfta näringslivsfrågorna kraftfullare för att säkerställa att Kristianstad och Hässleholm är och förblir tillväxtmotorerna i nordöstra Skåne. Då går det inte att ligga så långt ner i näringslivsrankingen. Här måste tas krafttag!

Att kommunens kärnverksamheter fungerar tillsammans med ett stort och bra utbud av bostäder är viktigt. Det bidrar till att den personal företagen behöver rekrytera har möjlighet att bosätta sig här och därmed stärka skatteunderlaget.

Liberalerna i Hässleholm har tagit frågan om företagande och näringsliv på största allvar eftersom detta är motorn i kommunens välstånd. Vi har under det senaste året samlat information där den finns. Vi har fört samtal med lokala företagare, hos näringslivsorganisationer, Nyföretagarcentrum samt med våra egna medlemmar som själva är företagare. Det vi har sett är att Nyföretagarcentrum gör ett viktigt arbete med att hjälpa människor som vill starta företag. Vi har också sett att deras arbete är en viktig integrationsfråga för att få fler nysvenskar att starta företag och lära sig våra regler och normer som gäller för företagare. Där lyckas dom väl.

Vi får inte glömma alla de starka och fina företag som vi redan har i vår kommun och lyfta fram dem som goda exempel. Tänk vilket nätverk de sitter inne med och hur viktigt det är att de inför sina nätverk marknadsför Hässleholm som en kommun där det är mycket bra att driva företag. Företagarna själva ärkommunens bästa ambassadörer!

Det finns många fler punkter som behöver åtgärdas som inte hanteras av kommunen utan är nationella frågor. Det handlar om förenklade regelverk, lägre skatter på arbete och företagande, 3:12-reglerna, lägre skatter på energi och drivmedel, stödja och utveckla den gröna näringen så att vi till större del kan bli självförsörjande. Lokalt driver vi dessa frågor genom att påverka och informera våra politiker på riksnivå.

För Liberalerna Hässleholm ska det aldrig finnas hinder för företag som vill etablera sig i Hässleholms kommun, bara möjligheter. Kommunen behöver ett riktigt företagslyft för att Hässleholm ska kunna vara möjligheternas kommun även för företag!

Liberalerna Hässleholm – Vi står på företagens sida!

Agneta Olsson-Enochsson (L)
Gruppledare, Företagare

Thomas Haraldsson (L)
Företagare

Thomas Nilsson (L)
Företagare

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se