torsjö live vers2

En bilmekaniker har ordet

En bilmekaniker har ordet

INSÄNDARE. Under hela mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med bilar, och med den bakgrunden i bagaget har jag lite att säga angående debatten om reduktionsplikt och skatt på drivmedel. De så kallade ”förnybara” tillsatserna består till stor del av slakteriavfall från så avlägsna länder som Australien och även palmoljan importeras från tropiska länder. Redan här uppstår tveksamheter gällande klimatvinsten när man tar förädlingsprocessen och den långa transportsträckan i beaktande. En annan aspekt är det låga energiinnehållet jämfört med vanlig diesel vilket medför en ökad förbrukning.

En motortidning gjorde ett test på en husbil som först fick tanka diesel i Tyskland där mängden tillsatser är lägre och förbrukningen landade på 0,91 liter blandad körning. Efter att ha tankat diesel här i Sverige med vår höga inblandning av ”förnybart” landade förbrukningen på 1,21 liter blandad körning. En ökning med hela 25 procent alltså.

Vidare är de ”förnybara” tillsatserna avsevärt dyrare och sammantaget får vi en icke obetydlig ökning av skatt och moms. Staten gör en vinst på bekostnad av en orimlig kostnadsökning för bilägarna. Som om inte denna pålaga vore nog ökar även motorslitaget och serviceintervaller blir tätare vilket paradoxalt medför ökad miljöpåverkan. Så frågan är ju om det blir nån sammantagen miljövinst.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Eller kan det vara så att regeringen och dess stödpartier prioriterar medvetet orimliga pålagor på privatbilister, åkerier, och lantbrukare. Allt för att få in pengar till att täcka sina politiska misslyckanden på andra håll.

Torgny Holmberg (SD)EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se