torsjö live vers2

Kriser och framtidstro på EU-forums första dag

Pandemin och kriget i Ukraina fanns givetvis med bland vårens hetaste EU-frågor som diskuterades när Europaforum i Hässleholm invigdes på tisdagen. Sedan fortsatte programmet med hur dessa kriser påverkat allt från världshandel till säkerhets- och klimatpolitik. Men paneldeltagarna blev inte svarslösa när frågan kom om vilket hopp de kunde ge de närvarande gymnasieungdomarna inför framtiden. […]

Kommunen får inte köpa Björksäter

Bilden visar Björksäters äldreboende ittendos skylt Hässleholm med Attendos skylt.

Kommunens köp av Björksäter äldreboende verkar ha gått i stöpet. Säljaren vill inte vänta längre, om inte överklagandet avgörs i tid för att köpeavtalet ska vinna laga kraft till den 30 juni. Istället föreslås kommunen nu att ta över Attendos hyreskontrakt som gäller till och med januari 2035. På måndag får tekniska nämnden ärendet på […]

Stora utmaningar för kommunala bolag

Hässleholm miljö behöver investera miljardbelopp för att förnya VA-nätet. Hässlehem ser stora svårigheter med att i rask takt bygga så många bostäder som politikerna vill. Upphandling är klar för HIBABs nybygge på Norra Station. Det framgick när de kommunala bolagen uppdaterade politikerna om sin verksamhet i samband med kommunalfullmäktiges sammanträde. De olika bolagen representerades av […]