torsjö live vers2

Stora utmaningar för kommunala bolag

Stora utmaningar för kommunala bolag

Hässleholm miljö behöver investera miljardbelopp för att förnya VA-nätet. Hässlehem ser stora svårigheter med att i rask takt bygga så många bostäder som politikerna vill. Upphandling är klar för HIBABs nybygge på Norra Station. Det framgick när de kommunala bolagen uppdaterade politikerna om sin verksamhet i samband med kommunalfullmäktiges sammanträde.

De olika bolagen representerades av respektive vd och styrelseordförande. Att det fanns stora utmaningar att bemästra i bolagen framgick tydligt, även om de ansvariga politikerna och tjänstemännen givetvis i hög grad ville belysa det positiva man åstadkommit.

Den nyanställde vd:n för Hässlehem Ola Richard lyfte fram bolagets ambition att föra en dialog, bland annat genom en enkätundersökning bland de boende. Så nöjda kunder som möjligt är målet.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Vi är ju ett bolag som de boende själva är ägare till, därför arbetar vi för att besluten ska fattas nära våra kunder.

Styrelseordförande Calle Littke (L) och vd:n Ola Richard representerade Hässlehem.

Bolaget har över 2000 bostäder att förvalta. Renoveringsbehoven är på sina håll stora. Ola Richard stack inte under stol med att han var bekymrad.

– Vi har en underhållsskuld. Vi har börjat med att titta på lägenheterna på Ljungdala. Bara där handlar det om 168 miljoner. Ska vi bli mer lönsamma behöver vi också göra en del investeringar, det handlar bland annat om energieffektiviseringar.

Det rådande världsläget försvårar dessvärre både renoveringar och nybyggen. Priserna skjuter i höjden. Byggkostnadsindex har ökat med 12,2 procent på ett år. Det är en anledning till att Hässlehem har svårt att klara de politiskt fastställda direktiven om nybyggnationer. I synnerhet med tanke på att tilltänkta kunder ska ha råd att bo i de nyproducerade bostäderna.

– De kommunala bolagen är inkomstfinansierade, ingenting annat, påtalade styrelseordföranden för Hässlehem Calle Littke (L). Det är något jag tycker jag ni politiker ska hjälpa till att sprida till allmänheten.

Kent Johannesson talade för Hässleholm industibyggnads AB, HIBABs räkning. Han noterade med tillfredsställelse utvecklingen på Norra Stationsområdet där Skånetrafiken med 350 medarbetare snart kommer att husera i en av bolagets fastigheter. Upphandlingen inför bygget är precis klar. Det handlar om en investering på 99 miljoner.

– Det hade nog blivit betydligt dyrare om vi börjat upphandla idag, säger Kent Johannesson.

Flera privata företagsetableringar leder också till att verksamheten på Norra Station expanderar, vilket innebär fler arbetstillfällen till kommunen.

– Industri-Matematik International AB, IMI kommer att ha invigning nästa vecka, berättade Kent Johannesson. För ett annat bolag, AVK blir det uppstart till semestern.

HIBAB har även naturområdena på Mölleröd och Hovdala att förvalta. Det är kostsamt.

– Bara på Mölleröd har vi sex mil väg att underhålla, sade Kent Johannesson.

Ett naturreservat är under bildande på Hovdala. Länsstyrelsen skjuter till 53,3 miljoner i intrångsersättning till markägaren HIBAB.

– De här Hovdalapengarna innebär att vi för första gången kan bidra till kommunens resultat, påpekar Kent Johannesson.

Kommunfullmäktige uppdaterades på situationen i de kommunala bolagen.

Striden om Hammarmölledamm förlorade bolaget i domstol i strid med länsstyrelsen. Det blev nämligen inte någon lagligförklaring av kraftverket som HIBAB önskade. Så dammen kommer att försvinna, men den ersätts till viss del av våtmarker.

Trädhuset på Hovdala, som HIBAB äger, har nu fått en hyresgäst som kommer att driva restaurang i byggnaden. Hyreskontraktet löper på fem år. Tillbyggnader krävs, både på marken i form av ett kök och ovan mark, i form av en mathiss. Den senare bekostas av HIBAB som får investera 1,5 miljoner i bygget.

Christer Ceasar, (KD) styrelseordförande för Hässleholm miljö informerade om att den pågående fusionen med Hässleholm vatten är i stort sett avklarad.

Däremot var Christer Ceasar inte glad för att vd:n, Sven Carlsson snart skulle lämna bolaget.

– Att hitta en ersättare blir inte lätt.

Sven Carlsson på Hässleholm miljö påpekade att det är en enorm utmaning att att säkra framtidens vatten och avloppsförsörjning.

Hässleholm miljö är på papperet det mest lönsamma av kommunens bolag. Fjärrvärmedelen och Hässleholms kretsloppscenter genererar goda vinstmarginaler. Bland annat får andra kommuner betala för att bolaget tar hand om deras brännbara avfall.

Däremot går VA-verksamheten med närmare åtta miljoner i förlust. Likväl kvarstår ett positivt resultat för hela bolaget på 23,6 miljoner. Men det är en klen tröst, om man betänker att investeringsbehoven är gigantiska.

– Vi måste säkra framtidens vatten och avlopp, säger Sven Carlsson. Det är en enorm utmaning. Om vi ska tala om vår underhållsskuld handlar det om miljarder. Men vi måste se till att allt bara fungerar.

Sist ut var de minst kända av alla de kommunala bolagen: Hässleholms fibernät holding AB och Hässleholm Fibernät. Fiberutbyggnaden i kommunen har tidigare administrerats på förvaltningsnivå, men den har nu överlåtits till de nya bolagen. Det skedde för bara ett par månader sedan. Styrelseordförande för båda bolagen är Thomas Haraldsson (L) och vd är Tony Hadarson.

Urban Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se