torsjö live vers2

Kommunen får inte köpa Björksäter

Kommunen får inte köpa Björksäter

Kommunens köp av Björksäter äldreboende verkar ha gått i stöpet. Säljaren vill inte vänta längre, om inte överklagandet avgörs i tid för att köpeavtalet ska vinna laga kraft till den 30 juni. Istället föreslås kommunen nu att ta över Attendos hyreskontrakt som gäller till och med januari 2035. På måndag får tekniska nämnden ärendet på sitt bord.

Kommunfullmäktige beslöt först att köpa fastigheten med ett köpeavtal som hade villkoret att affären skulle ha vunnit laga kraft senast den 31 december 2021. Men beslutet överklagades och förvaltningsrätten har ännu inte meddelat dom. Genom ett tilläggsavtal sköts datum för laga kraft fram till den 30 juni i år och kommunen fick hyra boendet i andra hand fram tills dess.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Fastighetsägaren har tröttnat på att vänta på att överklagandet avgörs i domstol och vill nu istället hyra ut äldreboendet på Björksäter långsiktigt till kommunen. Foto: Berit Önell

Nu vill fastighetsägaren inte förlänga hyreskontraktet ytterligare i väntan på rättsprocessen. Något besked kan inte ges från domstolen om hur snart ett avgörande kan komma.

Enligt kommunens tjänsteskrivelse innebär det nya hyreskontraktet en förmånlig kostnadsnivå. Ett eget ägande bedöms bli cirka 16 miljoner kronor dyrare under samma period. På längre sikt, 40 år, skulle dock ett kommunalt ägande bli ekonomiskt fördelaktigt.

Totalt under hyrestiden på tolv och ett halvt år beräknar kommunen hyreskostnaden till 125 miljoner kronor. Med hänsyn till väntad räntekostnad och inflation kan den stanna på knappt 104 miljoner kronor.

Hyran uppgår enligt hyresavtalet till 10,8 miljoner kronor per år, eller mer exakt 10 789 474 kronor. Fastighetsägaren ger en hyresrabatt på två miljoner kronor per år och investeringsbidrag för underhållsåtgärder och anpassningar vid två tillfällen, 100 000 kronor i år och en miljon kronor 2029. Internhyran som omsorgen får betala till kommunens tekniska förvaltning landar 2023 på 8,7 miljoner kronor. Då är moms avdragen och bland annat vaktmästarkostnader tilllagda. Internhyran ökar med ett par hundra tusen per år

Kommunen får enligt avtalet också köpa de inventarier som tidigare utlovats till ett värde av 100 000 kronor.

Den tidigare överenskomna köpeskillingen var på 220 miljoner kronor, 40 miljoner mer än de värderingar som kommunen låtit göra.

Berit Önell

Läs mer:

2021-09-08 Köp av Björksäters äldreboende överklagat

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se