torsjö live vers2

SD använder osakliga argument

SD använder osakliga argument

INSÄNDARE. Sverigedemokraterna är inget gräsrotsparti, som Hanna Nilsson nyligen påstod. Partiet är ett rent missnöjesparti, utan politiska visioner och grundläggande idéer, förutom sin rasism och främlingshat. För att skapa utrymme för inflytande i politiken använder man sig av populism och missnöjesyttringar, ofta med argument som saknar saklig grund, relevans eller logik.

Ett exempel på ovanstående är en insändare i denna tidning med rubriken ”Dubbelriktat bättre på Järnvägsgatan”. Insändaren är undertecknad av Ulf Berggren (SD) och Paul Thurn (SD). Man får därigenom förutsätta att skribenterna i frågan företräder partiet Sverigedemokraterna.

I insändaren framför skribenterna argument till förmån för uppfattningen att öppna Järnvägsgatan för dubbelriktad trafik. Ett av argumenten är att klassificera beslutet som ledde till enkelriktningen av gatan som ”rödgrönas stolleprov”. Förutom att uttrycket ”rödgrönas stolleprov” saknar dokumenterad saklig grund, så visar det på förakt och bristande respekt för politiska motståndare och demokratiska principer. Eftersom Sverigedemokraterna utger sig för att vara demokratiska och även har ordet demokrati i sitt partinamn, så kan man kräva att partiföreträdare uppfyller grundläggande demokratiska principer.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Efter att ha tagit del av herrar Berggren och Thurns argument, vill jag inte gå så långt att jag kallar herrarna för dumma, däremot kan jag konstatera att argumenten saknar intellektuell substans och logik. Skribenterna anför att enkelriktningen orsakade att ”förvirring rådde om hur och var man fick framföra sin bil”. Påståendet vittnar om en stor misstro mot Hässleholms kommuns innevånare att förstå och hantera dagliga situationer och antyder att på grund av enkelriktningen har bilförare ”irrat” omkring med sina fordon på kommunens gator. Vän av ordning undrar om inte alla andra enkelriktade gator i centrum orsakar samma förvirring, varför bara Järnvägsgatan?.

Vidare har, enligt insändarskribenterna, enkelriktningen orsakat problem med ”släppa av och på passagerare i centrum och dessutom kunna parkera i anslutning till den butik man önskar besöka”. Det är värt att notera att Järnvägsgatan har en total längd av ca 900 meter. På ena sidan kantas gatan av järnvägsspår och järnvägsstation. På den andra sidan kantas gatan av bostadshus, som inrymmer ett fåtal näringsidkare i gatuplan. I den norra änden finns anslutning till parkering, i övrigt är parkeringsmöjligheter ytterst begränsat. Järnvägsgatan utgör västra kanten av centrum och centrum har inga möjligheter att expandera västerut, på grund av järnvägen. Centrum sträcker sig flera kvarter österut, från Järnvägsgatan. Att framställa Järnvägsgatan som en ”livsnerv för centrumhandel” som skribenterna gör är inte korrekt. Anledningen varför skribenterna väljer att så osakligt framföra argument och påståenden vet bara skribenterna. Politikens syfte är att skapa vårt gemensamma framtida samhälle, på bästa sätt, till det allmännas bästa. Då är det viktigt att samtliga, inblandade i politiken, bidrar med sakliga och ärliga argument i en öppen debatt. Skribenterna i synnerhet och Sverigedemokraterna i allmänhet visar tydliga brister i dessa principer.

Stanley Hallström
Partipolitiskt Oberoende

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se