torsjö live vers2

Fritidsbank i kulturhuset 2023

Fritidsbank i kulturhuset 2023

En fritidsbank som lånar ut sport- och fritidsutrustning gratis kan öppna i kulturhusets tidigare turistbyrå i januari 2023. Det finns det politisk majoritet för. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta så efter förslag från andra vice ordförande Lena Wallentheim (S). Ordförande Lars Johnsson (M) reserverade sig mot beslutet eftersom han ville söka efter en större lokal.

Idén om en fritidsbank i Hässleholm kom från socialdemokraterna Anna Wallentheim och Connie Asterman som skrev en motion i frågan. För cirka ett år sedan beslöt kommunfullmäktige att säga ja till den och gav kultur- och fritidsnämnden uppdraget att ta fram finansierings- och organisationsmodell och lämna förslag till placering. Redovisningen drog ut på tiden, men förslaget blev att lägga fritidsbanken i kulturhuset.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård
Kulturhusets tidigare turistbyrålokal blir fritidsbank, enligt förslag från S som får stöd av SD. Foto: Lotta Persson

Beslutsförslaget till onsdagens sammanträde var att återremittera ärendet för att söka efter en annan lokal eftersom kulturhuset bedömdes olämpligt. Ett nytt förslag skulle presenteras senast sex månader efter kommunstyrelsens beslut som troligen fattas vid nästa ordinarie sammanträde, den 15 juni.

Men det tyckte Lena Wallentheim inte var någon bra plan.

– Det är viktigt att fritidsbanken kommer igång, för många barn och familjer, säger hon.

Hon påtalar att det är bra att få in ny verksamhet så att mer folk rör sig i kulturhuset. Personal i just denna lokal skulle också kunna möjliggöra utökade öppettider i konsthallen intill.

Förste vice ordförande Ulf Berggren (SD) gav henne stöd och därmed lär förslaget gå igenom även i kommunstyrelsen.

Lars Johnsson förklarar att han träffat fritidskontorets personal.

– De ville att man skulle tänka sig för så att det inte blir för små lokaler. Den här kommer inte att vara tillräcklig. Vi vill hitta en större lokal från början, säger han.

Lena Wallentheim menar att det är bättre att starta och se hur det går.

– Det behöver inte göras om mycket i lokalen, så det kommer att finnas pengar kvar om fritidsbanken på sikt behöver flytta, säger hon.

Enligt hennes förslag tillför kommunstyrelsen kultur- och fritidsnämndens budget 852 000 kronor årligen för att driva fritidsbanken. Därutöver tillkommer 300 000 kronor för inköp av inventarier under 2023.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se