Gruppen-3a-328x120

Hässleholm får underkänt i företagsranking igen

Hässleholm får underkänt i företagsranking igen

Företagarnas omdöme om företagsklimatet i Hässleholms kommun har försämrats under lång tid. Illustration ur Svenskt näringslivs ranking

Hässleholms kommun får ännu en gång ett “ej godtagbart” resultat av företagarna i Svenskt näringslivs årliga ranking av företagsklimatet. Liksom förra året, då poängen dock var strax över godtagbart, blir det en jumboplats bland de skånska kommunerna. Placeringen blir 240 bland de 290 kommunerna i landet, vilket är tre placeringar sämre än förra året.

Svenskt näringsliv konstaterar att det lokala företagsklimatet förbättras generellt. I år uppmättes det högsta snittbetyget för kommunernas sammanfattande omdöme på tio år: 3,43. Skalan går från ett till sex där tre är godtagbart och fyra är bra.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Men för Hässleholms del förbättras företagsklimatet alltså inte. Kurvan har istället i stort sett pekat nedåt ända sedan toppåret 2008 då poängen var hela 3,66. Efter att sedan 2016 ha legat strax under godtagbart resultat blev det förra året strax däröver. Men nu har det alltså vänt nedåt igen.

De sämsta resultaten gäller förtroendet för kommunens upphandling och dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare. Även tillgång till arbetskraft med relevant kompetens, kommunens information till företag, kommunpolitikers och tjänstemäns attityder till företagande, skolans kontakt med det lokala näringslivet och service och bemötande får betyg under tre. Av dessa har bara tjänstemännens attityd och kommunens service och bemötande förbättrats något sedan förra året.

Även andra områden, som hur lätt det är att få kontakt med en handläggare och hur vägledning vid myndighetsutövning fungerar, har försämrat resultat.

Högst betyg får Hässleholm för mobilnät och bredband, 3,87, och här har det gått stadigt uppåt de senaste åren. Vägnät, tåg och flygförbindelser får ett skapligt betyg på 3,29, som också är högre än rikssnittet, men har dalat lite sedan förra året

Fler företagare i Hässleholm än snittet har någon gång känt tvekan att lämna klagomål till kommunen på grund av risken att detta skulle påverka företaget negativt. Å andra sidan är det också fler som aldrig tvekat. En mindre andel än snittet uppger att de aldrig haft behov av att lämna klagomål.

Liksom i landet som helhet påverkas företag i Hässleholm av brottslighet och otrygghet. Problemet ökar, men Hässleholms företagare ligger lite lägre än rikssnittet.

Majoriteten av företagarna i Hässleholm, 56 procent, anser att den viktigaste åtgärden för ett bättre företagsklimat är minskad brottslighet och ökad trygghet. På andra plats kommer bättre dialog med kommunen och på tredje plats snabbare handläggning.

Årets bästa företagsklimat hade Vårgårda i Västra Götaland.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) säger till Frilagt att kommunen måste ta till sig resultatet av rankingen. Han har svårt att svara på varför Hässleholm inte har förbättrat sitt resultat jämfört med förra året, men menar att kommunen vidtagit åtgärder.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M).

– Företagen har varit väldigt oroliga för kriminaliteten och den frågan har vi jobbat aktivt med under hela året. Vi har haft seminarier, dialog med polisen med mera, säger Lars Johnsson.

Han påpekar också att Hässleholm är en relativt stor kommun och att större kommuner generellt har sämre resultat än de mindre där det är lättare att ha personlig kontakt med kommunens företrädare.

– Det är ingen ursäkt, men kanske en förklaring, säger han.

I ett pressmeddelande nämner han också att ett nytt näringslivsprogram är på gång.

– Vårt näringsliv är viktigt och i förslaget till nytt näringslivsprogram, som kommer att behandlas den 7 juni i kommunfullmäktige, finns specifika insatser för att ytterligare stärka och utveckla företagsservicen i kommunen.

Lena Wallentheim (S).
Hanna Nilsson (SD).

Kommunstyrelsens första vice ordförande Hanna Nilsson (SD) berättar att företagsbesöken återupptagits under våren.

– Under besöken får vi viktiga inspel och synpunkter på kommunens verksamhet som kan innebära förbättringar och förenklingar i företagens vardag och dessa inspel tar vi vidare internt, säger hon.

Lena Wallentheim (S), kommunstyrelsens andra vice ordförande, säger att kommunen också arbetar för att öka dialogen med företag för att tidigt kunna ge råd och vägledning inom kommunens myndighetsområden.

– Vi förstår genom svaren att här finns mer att göra och att vi behöver bli bättre på att informera om de möjligheter som redan idag finns men också utvärdera vad vi kan göra bättre. Det är också av stor betydelse att vi pratar väl om vår plats och jobbar med attraktivitet och vårt platsvarumärke, vilket även företagen nämner under våra företagsbesök, säger hon.

Berit Önell

Läs mer:

2021-09-21 Hässleholms företagsklimat sämst i Skåne

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se